• Jesteśmy kreatywni


    Nie boimy się innowacyjnych rozwiązań
  • Jesteśmy profesjonalni


    Świadczymy usługi na najwyższym poziomie
  • Jesteśmy otwarci na współpracę


    Dostosowujemy się do potrzeb Klienta

Podniosłeś zarzut przedawnienia – mogłeś uzyskać przychód podatkowy

Paweł Galiński

30/08/2017

Brak komentarzy

Minister Finansów, orzecznictwo, PIT

Przedawnione zobowiązanie jako przychód

Skuteczne podniesienie zarzutu przedawnienia i odmowa zapłaty długu skutkuje powstaniem po stronie dłużnika przychodu podlegającego opodatkowaniu. W przypadku umowy kredytu podstawą opodatkowania jest przedawniona należność główna wraz z wszystkimi przedawnionymi odsetkami. Takie stanowisko zawarte zostało w jednej z najnowszych interpretacji podatkowych Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Zobowiązanie naturalne

Z przywołanej powyżej Interpretacji wynika, że zobowiązanie przedawnione przekształca się w tzw. zobowiązanie naturalne, czyli takie, które nie może być wyegzekwowane pod przymusem ani też zasądzone przez sąd powszechny, jeżeli dłużnik powoła się na upływ przedawnienia. Co ciekawe, zdaniem Organu, przychód powstaje już w dacie przedawnienia, a nie w dacie złożenia oświadczenia o odmowie zapłaty długu. Takie stanowisko świadczy o niezrozumieniu przez Organ charakteru tego rodzaju zobowiązania, mimo że sam się na to pojęcie powołuje.

Korzyść majątkowa?

Organ stwierdził ponadto, że gdy występuje niemożność przymusowego wyegzekwowania zobowiązania mimo braku jego faktycznego wykonania, dłużnik uzyskuje pewną korzyść majątkową. Polega ona na tym, że zobowiązanie nie musi być realnie wykonane – ustaje obowiązek spełnienia świadczenia. Takie przysporzenie majątkowe podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Świadczeniodawca, zgodnie z art. 42 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ma więc obowiązek sporządzić PIT-8C, w którym jako przychód z innych źródeł, wykaże wartość przedawnionego zobowiązania (na moment przedawnienia), co do którego nastąpiła odmowa spłacenia.

Jaki termin przedawnienia?

Przychód podatkowy z tytułu przedawnionego zobowiązania powstaje w momencie upływu terminu przedawnienia. Według art. 118 Kodeksu cywilnego, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, taki termin wynosi 10 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata.

Radcy prawni oraz doradcy podatkowi pracujący w ramach Kancelarii Radców Prawnych Galiński & Kleina w Gdańsku posiadają 10-letnie doświadczenie zdobyte w ramach doradztwa podatkowego świadczonego na rzecz klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców. Zespół prawników z Kancelarii Radców Prawnych Galiński & Kleina w Gdańsku posiada wiedzę oraz kompetencje, aby pomóc Państwu w każdej sprawie podatkowej. Jeśli mają Państwo pytania w związku z powyższym tematem, prosimy o kontakt z Kancelarią. Nasi prawnicy udzielają porad podczas spotkań w Kancelarii, jak również drogą mailową lub telefonicznie.

Paweł Galiński

radca prawny

Galiński & Kleina Kancelaria Radców Prawnych

ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 24a/4, 80-864 Gdańsk

email: biuro@gklaw.pl

tel.: +48 58-351-48-44

tel.: +48 608 – 311 – 704

 

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*