• Jesteśmy kreatywni


    Nie boimy się innowacyjnych rozwiązań
  • Jesteśmy profesjonalni


    Świadczymy usługi na najwyższym poziomie
  • Jesteśmy otwarci na współpracę


    Dostosowujemy się do potrzeb Klienta

Nowelizacja Prawa restrukturyzacyjnego – co nowego dla uczestników postępowań restrukturyzacyjnych?

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw z 28.5.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1080) wprowadziła szereg zmian min. w ustawie Prawo restrukturyzacyjne, obowiązujących od dnia 1 grudnia 2021 r.

Od tego dnia wprowadzony został Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ) – nowy, nieznany dotąd polskiemu systemowi prawnemu elektroniczny, bezpłatny, jawny i powszechnie dostępny rejestr. Umożliwia on sprawne odnalezienie informacji o dłużnikach (na podobnych zasadach jak informacje o spółkach w Krajowym Rejestrze Sądowym). Dodatkowo, dzięki implementowaniu systemu teleinformatycznego dedykowanego obsłudze tych postępowań, postępowanie restrukturyzacyjne uległo praktycznie pełnej informatyzacji. W KRZ ujawnia się informacje o prowadzonych wobec przedsiębiorców postępowaniach restrukturyzacyjnych, ogłoszeniu upadłości, orzeczeniu zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, a także upadłości konsumenckiej czy postępowaniach egzekucyjnych dotyczących należności alimentacyjnych oraz postępowaniach egzekucyjnych umorzonych ze względu na brak majątku.

Nowelizacja ww. ustawy wprowadziła do porządku prawnego – w nieco zmienionym kształcie, uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu (tzw. PZU 2.0). Dokonano gruntowych zmian postępowania o zatwierdzenie układu (PZU) dostosowując je do regulacji wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa. Jest to więc de facto połączenie poprzedniej wersji postępowania o zatwierdzenie układu oraz uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego.

Grudniowa nowelizacja przepisów dotyczących restrukturyzacji wprowadziła szereg zmian niewątpliwie korzystnych dla dłużników. Przede wszystkim utrzymany został zakaz prowadzenia wobec dłużnika po wszczęciu postępowania o zatwierdzenie układu egzekucji, jak również zakaz wypowiadania często kluczowych z punktu widzenia możliwości dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa umów najmu i dzierżawy. Nowością jest więc ochrona kontraktów kluczowych dla przedsiębiorstwa dłużnika (spis takich kontraktów sporządza nadzorca układu i składa do akt sprawy). Dodatkowo, po dokonaniu obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, nie jest również dopuszczalne wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu, jeśli jego przedmiotem jest majątek dłużnika.

Spornym na dziś zagadnieniem pozostaje natomiast prawo domagania się uchylenia dotychczas dokonanych zajęć na majątku dłużnika. Nowe przepisy miały bowiem implementować do postępowania o zatwierdzenie układu rozwiązanie znane dotychczas z postępowania sanacyjnego, tj. możliwość uchylenia zajęć egzekucyjnych i zabezpieczających dokonanych przed dniem otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu. Z uwagi na niejasność przepisów w tym zakresie, konicznym pozostaje czekać na to co przyniesienie praktyka.

Podsumowując, nowelizacja przepisów ww. ustawy, która weszła w życie 1 grudnia 2021 r. w porównaniu do przepisów dotychczasowych jest zasadniczo korzystna – przede wszystkim dla dłużników, którzy nie są zupełnie niewypłacalni, a jedynie zagrożeni niewypłacalnością. Przedsiębiorca, który zdecyduje się na nowe postępowanie o zatwierdzenie układu, może liczyć na większą ochronę swojego majątku i integralności przedsiębiorstwa oraz brak zagrożeń takich, jak wszczęcie postępowania egzekucyjnego, wypowiedzenie mu przez kontrahenta kluczowej umowy (np. leasingu, pożyczki, kredytu, dzierżawy, najmu). Z pewnością tak szeroka ochrona pozwoli dłużnikowi na skupienie się na tym, co dla niego najbardziej istotne, czyli na poprawie funkcjonowania swojego przedsiębiorstwa oraz wypracowaniu najkorzystniejszego układu z wierzycielami.

Radcy prawni oraz doradcy podatkowi pracujący w ramach Kancelarii Radców Prawnych Galiński & Kleina Sp. p. w Gdańsku posiadają ponad 10-letnie doświadczenie zdobyte w ramach doradztwa świadczonego na rzecz przedsiębiorców (MSP) oraz klientów indywidualnych. Zespół prawników z Kancelarii Radców Prawnych Galiński & Kleina Sp. p. w Gdańsku posiada wiedzę oraz kompetencje, aby pomóc Państwu w każdej skomplikowanej sprawie gospodarczej.

Jeżeli zainteresował Państwa ten temat i chcieliby Państwo skorzystać z usług doradztwa prawnego lub podatkowego oferowanych przez naszą Kancelarię zapraszam do bezpośredniego kontaktu. Udzielamy porad podczas spotkań w Kancelarii, jak również drogą mailową lub telefonicznie / zdalnie.

Paweł Galiński

Partner, radca prawny

 

Marta Krzesińska

Aplikant adwokacki

 

Galiński & Kleina Kancelaria Radców Prawnych Sp. p.

ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 24a/4, 80-864 Gdańsk

email: biuro@gklaw.pl

tel.: +48 58-351-48-44

tel.: +48 608 – 311 – 704

 

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*