• Jesteśmy kreatywni


    Nie boimy się innowacyjnych rozwiązań
  • Jesteśmy profesjonalni


    Świadczymy usługi na najwyższym poziomie
  • Jesteśmy otwarci na współpracę


    Dostosowujemy się do potrzeb Klienta

Dotychczasowe orzeczenia sądów w sprawach kredytów w PLN ze zmiennym oprocentowaniem wskaźnikiem WIBOR

Paweł Galiński

01/08/2023

Brak komentarzy

WIBOR

Rośnie liczba kredytobiorców, którzy kwestionują umowy kredytów odwołujących się do wskaźnika WIBOR. Część z nich skierowała już sprawy do sądów. Czy zapadają już jakieś wyroki w sprawach WIBOR? Jak orzekają sądy w takich sprawach?

Orzeczenia zapadłe dotychczas w sprawach kredytów z WIBOR

W dniu 3 listopada 2022 r. Sąd Okręgowy w Katowicach w sprawie o sygn. akt I Co 556/22 wydał postanowienie zabezpieczające, w którym zdecydował, że do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego bank ING Bank Śląski zostaje pozbawiony prawa doliczania WIBOR-u do raty kredytowej. W rezultacie rata kapitałowo-odsetkowa kredytobiorcy obniżyła się o około 5 000 zł. Sąd wydał postanowienie o zabezpieczeniu powództwa poprzez usunięcie z treści umowy parametru WIBOR i pozostawieniu w umowie jedynie stałej marży banku. Sąd uznał za zasadny wniosek o zabezpieczenie wystosowany przez kredytobiorców, w którym twierdzili oni, że bank nieprawidłowo poinformował ich o ekonomicznych konsekwencjach zmiany wysokości oprocentowania oraz o faktycznej skali ryzyka związanego ze zmienną stopą procentową (faktu, że jest ono niczym nieograniczone). Konsumenci podnosili również, iż wadliwy jest sposób ustalania oprocentowania umownego w oparciu o stopę referencyjną WIBOR. Sąd Okręgowy w Katowicach po rozpatrzeniu zażalenia banku uznał je za zasadne i oddalił wniosek o zabezpieczenie roszczenia (postanowienie z dnia 22 grudnia 2022 r., sygn. akt I Cz 123/22). Oznacza to, że postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia przestaje istnieć w obrocie prawnym (nie wywiera skutków), a kredytobiorcy zobowiązani są do dokonywania dalszej spłaty kredytu na dotychczasowych zasadach, czyli z uwzględnieniem kluczowego wskaźnika referencyjnego WIBOR w racie kredytu (rata wraca do poziomu ok. 6700 zł).

Wyślij dokumenty do bezpłatnej analizy umowy

Kolejno, w sprawie przeciwko bankowi Credit Agricole, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieście unieważnił umowę kredytu hipotecznego w złotych. Wyrok dotyczył kredytu z 2006 r. Sąd uznał, że mechanizm zmiany oprocentowania kredytu w banku Credit Agricole nie był transparentny. Wobec braku możliwości kontynuowania umowy po usunięciu z niej zapisów dotyczących zmiany oprocentowania, sąd zdecydował o jej unieważnieniu w całości.

Unieważnienie kredytu opartego na wskaźniku WIBOR – wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach z dnia 27 marca 2018 roku sygn. akt I C 1139/16, w którym z uwagi na niejasne zasady ustalania oprocentowania ze stawką WIBOR unieważniono umowę kredytu gotówkowego PKO BP. Wyrok ten jest prawomocny.

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie II Wydział Cywilny w postanowieniu z dnia 15 grudnia 2022 r. o sygn. akt II C 1 /22 w sprawie przeciwko BNP Paribas o ustalenie i zapłatę, udzielił powodowi zabezpieczenia roszczenia poprzez uregulowanie, że do prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy, klient banku nie jest zobowiązany do spłaty rat kredytu oraz innych kosztów związanych z zaciągniętym kredytem gotówkowym. Nadto, sąd nakaz bankowi nie składać oświadczenia o wypowiedzeniu umowy kredytu oraz zobowiązał bank, aby nie przekazywał informacji o niespłaceniu przez klienta banku rat kredytu, do Biura Informacji Kredytowej lub każdemu innemu podmiotowi obrotu gospodarczego.

*****

Bieżące, ważne kwestie dotyczące spraw kredytów w PLN (opartych na WIBORZE) będziemy poruszać w najbliższych wpisach, które będą regularnie pojawiać się na blogu Kancelarii GALIŃSKI & KLEINA.

Radcy prawni oraz doradcy podatkowi pracujący w ramach GALIŃSKI & KLEINA Kancelarii Radców Prawnych Sp. p. w Gdańsku posiadają ponad 15-letnie doświadczenie zdobyte w ramach doradztwa świadczonego na rzecz przedsiębiorców (MSP) oraz klientów indywidualnych. Zespół ds. sporów z bankami Kancelarii GALIŃSKI & KLEINA posiada wiedzę oraz kompetencje, aby pomóc Państwu w każdej skomplikowanej sprawie z zakresu kredytów ze zmiennym oprocentowaniem zależnym od wskaźnika WIBOR oraz waloryzowanych walutami obcymi (w tym frankiem szwajcarskim).

Jeżeli zainteresował Państwa ten temat i chcieliby Państwo zadać pytanie, skorzystać z usług doradztwa prawnego lub podatkowego oferowanych przez naszą Kancelarię, w tym powierzyć nam prowadzenie sprawy dotyczącej swojego kredytu, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu. Udzielamy porad podczas spotkań w Kancelarii, jak również drogą mailową lub telefonicznie / zdalnie. Prowadzimy sprawy sądowe na terenie całej Polski.

Zaplanuj spotkanie w trybie online

Paweł Galiński

Partner, radca prawny

Szef Zespołu ds. sporów z bankami

 

Marcin Rodziewicz

Radca prawny

Członek Zespołu ds. sporów z bankami

 

GALIŃSKI & KLEINA Kancelaria Radców Prawnych Sp. p.

ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 24a/4, 80-864 Gdańsk

email: biuro@gklaw.pl

tel.: +48 58-351-48-44

tel.: +48 608 – 311 – 704

 

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*