• Jesteśmy kreatywni


  Nie boimy się innowacyjnych rozwiązań
 • Jesteśmy profesjonalni


  Świadczymy usługi na najwyższym poziomie
 • Jesteśmy otwarci na współpracę


  Dostosowujemy się do potrzeb Klienta

Upadłość Getin Noble Bank S.A., a kredyty frankowe

Paweł Galiński

08/08/2023

Brak komentarzy

Kredyt frankowy

Sytuacja kredytobiorców posiadających kredyty frankowe w Getin Noble Bank S.A. uległa istotnej zmianie z uwagi na ogłoszenie upadłości tego banku. Tym bardziej, jeśli kredytobiorca nie podjął jeszcze żadnych działań związanych z uregulowaniem sprawy swojego kredytu frankowego. Obecnie kredytobiorcy mają czas do 21 sierpnia bieżącego roku na zgłoszenie swoich wierzytelności syndykowi masy upadłości Getin-u. Sytuacja banku jest nietypowa, szczególnie że prowadzenie spraw sądowych przeciwko bankowi – a więc także spraw dotyczących nieważności umów kredytów frankowych – podlega ograniczeniom związanym z upadłością banku. W dzisiejszym wpisie opisujemy jakie działania podjąć, aby najpełniej zabezpieczyć sytuację kredytobiorcy, który dopiero po ogłoszeniu upadłości chciałby załatwić swoją sprawę frankową.

Wyślij dokumenty do bezpłatnej analizy umowy

Zgłoszenie wierzytelności syndykowi

Kredytobiorcy dotychczas najczęściej występowali na drogę sądową przeciwko Getin, domagając się stwierdzenia nieważności oraz zwrotu wpłaconych bankowi kwot. O tym, czego żądać mogą kredytobiorcy w sprawach frankowych, pisaliśmy już między innymi w tym wpisie.

Z uwagi na ogłoszenie upadłości Getin Noble Bank S.A. nie można już składać pozwów o zapłatę do sądu powszechnego – chodzi tu o domaganie się zwrotu zapłaconych rat. Aktualnie jedynym właściwym trybem do tego jest postępowanie upadłościowe, które prowadzone jest w sprawie Getinu.

W postępowaniu upadłościowym kluczowe jest z perspektywy kredytobiorcy zgłoszenie wierzytelności syndykowi masy upadłości Getinu. Takiego zgłoszenia dokonuje się za pomocą systemu informatycznego KRZ. Termin na zgłoszenie wierzytelności upływa z dniem 21 sierpnia 2023 r., warto jednak zająć się sprawą jak najszybciej, ponieważ w treści zgłoszenia należy podać obliczoną wartość tego, co bank ma zwrócić kredytobiorcy. Dotychczas informacje te bez większych problemów uzyskiwano od samego banku, poprzez wygenerowanie zaświadczeń o wysokości dokonanych wpłat. Aktualnie jednak Getin znajduje się w takiej sytuacji, że na dokumenty oczekiwać trzeba będzie prawdopodobnie znacznie dłużej niż dotychczas. Rozwiązaniem jest z pewnością zgromadzenie potwierdzeń wpłat do banku lub wygenerowanie zestawienia przelewów dokonanych w toku spłaty kredytu (szczególnie jeżeli kredyt był spłacany przelewami z konta w innym banku).

W systemie KRZ (Krajowy Rejestr Zadłużonych) przy dokonywaniu zgłoszenia konieczne jest określenie wysokości roszczenia. Z uwagi na sytuację Getinu zasadnym jest porównanie kwot wpłaconych bankowi z tymi wypłaconymi przez bank, a następnie potrącenie ich ze sobą.

Oświadczenie o potrąceniu

W przypadku żądania przez kredytobiorcę zwrotu wszystkich zapłaconych kwot (z uwagi na nieważność umowy) bank może żądać zwrotu wypłaconej kwoty kredytu. W obecnej sytuacji z takiej możliwości może skorzystać syndyk masy upadłości Getin.

Mogłoby więc dojść do sytuacji, w której po zgłoszeniu w postępowaniu upadłościowym wierzytelności syndyk wystąpi przeciwko kredytobiorcy z żądaniem zwrotu kwoty kredytu. Syndyk może uzyskać korzystne orzeczenie sądu i nawet skierować sprawę do komornika, zanim kredytobiorca cokolwiek uzyska w postępowaniu upadłościowym. Rozwiązaniem, które wyklucza wystąpienie takiej sytuacji, jest złożenie oświadczenia o potrąceniu.

Takie oświadczenie o potrąceniu może być złożone najpóźniej przy zgłoszeniu wierzytelności syndykowi, o którym pisaliśmy powyżej, co wynika z art. 96 ustawy prawo upadłościowe.

Oświadczenie o potrąceniu powinno obejmować „redukcję” kwoty, którą bank musi zapłacić kredytobiorcy, z kwotą którą kredytobiorca będzie musiał zwrócić bankowi (czyli zwrócić kwotę wypłaconego kredytu). Syndyk nie będzie miał możliwości skutecznie dochodzić od takiego kredytobiorcy całej kwoty kredytu po złożenia takiego oświadczenia.

Sprawa sądowa o stwierdzenie nieważności. Co z hipoteką?

Zgłoszenie wierzytelności nie rozwiązuje jednak wszystkich problemów kredytobiorcy. W księdze wieczystej wciąż pozostaje przecież wpisana hipoteka, nie ma również podstawy do zaprzestania spłacania kredytu.

W celu uregulowania powyższych kwestii należy brać pod uwagę skierowanie do sądu pozwu przeciwko syndykowi o stwierdzenie nieważności umowy (bez żądania zapłaty, które musi być zgłoszone syndykowi w postępowaniu upadłościowym).

Wyrok w takiej sprawie stanowić będzie podstawę wykreślenia hipoteki i będzie w sposób kompleksowy przesądzał o „uwolnieniu” kredytobiorcy od kredytu.

Na dzień opublikowania tego artykułu termin do zgłaszania wierzytelności jeszcze nie upłynął. Nie jest znane nawet konkretne stanowisko syndyka masy upadłości co do kredytów frankowych.

Jednocześnie podkreślamy, że istnieją – w naszej ocenie błędne – poglądy wskazujące na to, że pozew o ustalenie nieważności umowy kredytu na etapie upadłości banku jest już nieuzasadniony, ponieważ kwestia nieważności umowy i wierzytelności kredytobiorcy powinna zostać rozpoznana w postępowaniu upadłościowym, a samo roszczenie ulega przekształceniu jedynie w roszczenie o zapłatę.

Mając jednak na uwadze, że sytuacja Getin jest w zasadzie niepowtarzalna, warto rozważyć skierowanie do banku również wniosku o nakazanie wykreślenia hipoteki. Takie żądanie oparte jest na art. 10 ustawy o księgach wieczystych i hipotece i zwane jest uzgodnieniem treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

Od takiego żądania zawartego w pozwie koniecznym jest uiszczenie opłaty sądowej w kwocie 2.000 złotych. Zawarcie powyższego wniosku w jednym pozwie wiąże się z prawdopodobieństwem wyłączenia żądania do odrębnego postępowania. Takie rozwiązanie zabezpiecza jednak kredytobiorcę w najszerszym możliwym zakresie.

Reasumując, kredytobiorca, który posiada kredyt frankowy w Getin i nie podejmował jeszcze żadnych działań, dla kompleksowego zabezpieczenia swojej sytuacji powinien:

 1. zlecić analizę umowy kredytu pod kątem oceny, czy możliwe jest uznanie jej za nieważną;
 2. Ustalić, ile wynosi suma wpłaconych przez kredytobiorcę kwot na rzecz Getin;
 3. złożyć oświadczenie o potrąceniu;
 4. zgłosić swoją wierzytelność syndykowi za pośrednictwem systemu KRZ;
 5. wszcząć postępowanie sądowe o ustalenie nieważności umowy i nakazanie wykreślenia hipoteki.

*****

Radcy prawni oraz doradcy podatkowi pracujący w ramach GALIŃSKI & KLEINA Kancelarii Radców Prawnych Sp. p. w Gdańsku posiadają ponad 15-letnie doświadczenie zdobyte w ramach doradztwa świadczonego na rzecz przedsiębiorców (MSP) oraz klientów indywidualnych. Zespół ds. sporów z bankami Kancelarii GALIŃSKI & KLEINA posiada wiedzę oraz kompetencje, aby pomóc Państwu w każdej skomplikowanej sprawie z zakresu kredytów waloryzowanych frankiem szwajcarskim lub inną walutą obcą, w tym także w uzyskaniu zabezpieczenia przed i w trakcie sprawy sądowej.

Jeżeli zainteresował Państwa ten temat i chcieliby Państwo skorzystać z usług doradztwa prawnego lub podatkowego oferowanych przez naszą Kancelarię, w tym powierzyć nam prowadzenie sprawy dotyczącej swojego kredytu frankowego, zapraszam do bezpośredniego kontaktu. Udzielamy porad podczas spotkań w Kancelarii, jak również drogą mailową lub telefonicznie / zdalnie. Prowadzimy sprawy sądowe na terenie całej Polski.

Zaplanuj spotkanie w trybie online

Paweł Galiński

Partner, radca prawny, Szef Zespołu ds. sporów z bankami

 

Marcin Rodziewicz

Radca prawny, Członek Zespołu ds. sporów z bankami

 

GALIŃSKI & KLEINA Kancelaria Radców Prawnych Sp. p.

ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 24a/4, 80-864 Gdańsk

email: biuro@gklaw.pl

tel.: +48 58-351-48-44

tel.: +48 608 – 311 – 704

 

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*