• Jesteśmy kreatywni


    Nie boimy się innowacyjnych rozwiązań
  • Jesteśmy profesjonalni


    Świadczymy usługi na najwyższym poziomie
  • Jesteśmy otwarci na współpracę


    Dostosowujemy się do potrzeb Klienta

Przystąpienie do spółki cywilnej – przychód po stronie wspólnika

Joanna Kleina

02/08/2013

Brak komentarzy

Podatki

Spółka cywilna jest nadal bardzo popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Wynika to m.in. z tego, że jej wspólnicy mają znaczną swobodę w zakresie kształtowania wzajemnych relacji, zaś dochody uzyskiwane z tytułu uczestnictwa w tego typu spółce mogą być opodatkowane według stawki liniowej. Konstrukcja spółki cywilnej umożliwia także elastyczne zmiany w składzie jej wspólników. W związku z tym pojawiło się pytanie, czy jeżeli w skład majątku spółki cywilnej wchodzi nieruchomość, to czy w przypadku przystąpienia do niej nowego wspólnika po jego stronie powstanie przychód.

Brak przychodu po stronie wspólnika

Minister Finansów uznał, że w opisanej sytuacji po stronie przystępującego wspólnika nie wystąpi przychód w rozumieniu Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Uzasadniając swoje stanowisko, Minister Finansów wskazał, że zgodnie z art. 860 § 1 k.c., przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Każdy wspólnik jest uprawniony do równego udziału w zyskach i w tym samym stosunku uczestniczy w stratach, bez względu na rodzaj i wartość wkładu. W umowie spółki można inaczej ustalić stosunek udziału wspólników w zyskach i stratach. Można nawet zwolnić niektórych wspólników od udziału w stratach.

Z uwagi na fakt, że spółka cywilna jest osobową spółką prawa cywilnego, która nie ma osobowości prawnej, z punktu widzenia prawa podatkowego na gruncie podatków dochodowych podatnikami są poszczególni wspólnicy takiej spółki, a nie sama spółka. Zatem, to na nich, a nie na spółce, ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Minister Finansów podkreślił, że zawarcie umowy spółki cywilnej prowadzi do powstania między wspólnikami tzw. wspólności łącznej. Majątek spółki objęty umową, a także nabyty później na rzecz spółki, stanowi wspólny majątek wspólników. Innymi słowy, podmiotem praw i obowiązków są sami wspólnicy, a nie spółka. Z powodu braku osobowości prawnej, stronami w dokonywanych czynnościach prawnych i procesowych są zawsze sami wspólnicy. Chociaż w czasie trwania spółki każdy ze wspólników posiada w niej swój udział, nie jest on oznaczony jakimś ułamkiem w stosunku do całości majątku spółki i nie może być bez zgody innych wspólników zbyty. Podczas trwania spółki cywilnej wspólnik nie odnosi więc żadnych korzyści z wysokości wartości majątku spółki. Samo zatem przyznanie wspólnikowi przystępującemu do spółki cywilnej prawa do zysków w takiej, a nie innej wysokości, nie oznacza dla przystępującego wspólnika żadnego przysporzenia majątkowego.

Biorąc więc powyższe pod uwagę, Minister Finansów słusznie uznał, że przystąpienie nowego wspólnika do spółki cywilnej nie stanowi dla niego świadczenia w naturze powodującego przysporzenie majątkowe, zatem, nie skutkuje powstaniem przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych.

  • Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w dniu 13 lutego 2013 r. (IPTPB1/415-694/12-2/DS).

Joanna Kleina

radca prawny

Galiński & Kleina Kancelarie Radców Prawnych

ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 24a/4, 80-864 Gdańsk

email: biuro@gklaw.pl

tel.: +48 58-351-48-44

tel.: +48 608 – 311 – 704

 

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*