• Jesteśmy kreatywni


    Nie boimy się innowacyjnych rozwiązań
  • Jesteśmy profesjonalni


    Świadczymy usługi na najwyższym poziomie
  • Jesteśmy otwarci na współpracę


    Dostosowujemy się do potrzeb Klienta

Podatek od sprzedaży nieruchomości wykorzystywanej w firmie

Joanna Kleina

23/08/2013

Brak komentarzy

Podatki

W ostatnim czasie wiele kontrowersji budzi kwestia sprzedaży nieruchomości wykorzystywanej w firmie. Rodzi się pytanie czy sprzedaż nieruchomości po upływie 5 lat od jej zakupu jest opodatkowana.

Jeśli nieruchomość została wpisana do ewidencji środków trwałych przedsiębiorstwa, z pewnością tak. Możliwość sprzedania nieruchomości po 5 latach od zakupu bez podatku dotyczy bowiem wyłącznie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Problem powstaje gdy nieruchomość jest wykorzystywana na prowadzenie działalności gospodarczej. Zgodnie z najnowszym orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, sprzedaż nieruchomości, która wykorzystywana była do działalności firmowej, jest opodatkowana tak jak inne dochody z tej działalności. Nie ma tutaj znaczenia fakt, że nie stanowiła ona środka trwałego ujętego przez przedsiębiorcę w ewidencji.

Rozstrzygnięcie to dotyczyło podatniczki, która prowadziła w budynku stanowiącym jej własność cukiernię. Budynek nabyła przed rozpoczęciem prowadzenia działalności, w latach 90. W 2008 r. zamknęła firmę i podjęła decyzję o sprzedaży występując jednocześnie z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie prawa podatkowego. Zapytała czy sprzedaż taka, dokonana po upływie 5 lat od nabycia budynku będzie zwolniona z podatku dochodowego.

Minister Finansów stanął na stanowisku, zgodnie z którym sprzedaż nieruchomości wykorzystywanej w firmie powinna być opodatkowana, a data nabycia nieruchomości nie ma  tutaj znaczenia.

Na skutek wniesionej skargi interpretacja ta została uchylona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Zdaniem sądu podatniczka nie uzyskała przychodu z działalności gospodarczej w związku ze sprzedażą nieruchomości, której nie wprowadziła do ewidencji środków trwałych. WSA wskazał, że art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT zalicza do tego źródła wyłącznie przychód ze sprzedaży składników majątku wprowadzonych do ewidencji.

Uzasadniając swoje stanowisko sąd odwołał się do wcześniejszych wyroków NSA, które zapadły w podobnych sprawach:

  • wyrok z 10 lutego 2010 r., sygn. akt II FSK 1507/08 oraz
  •  wyrok z 18 maja 2010 r., sygn. akt II FSK 51/09.

Od korzystnego dla podatniczki wyroku odwołał się jednak Minister Finansów, którego skarga kasacyjna została uwzględniona przez NSA wyrokiem z 7 sierpnia 2013 r., sygn, akt II FSK 2435/11.

Sprawą podatku przy sprzedaży nieruchomości wykorzystywanych w firmie zajął się w ostatnim czasie Rzecznik Praw Obywatelskich, który w piśmie z dnia 1.08.2013 r., nr RPO/676612/11/V/620 zwrócił uwagę na rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych, a co za tym idzie konieczność podjęcia uchwały przez NSA

 

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*