• Jesteśmy kreatywni


    Nie boimy się innowacyjnych rozwiązań
  • Jesteśmy profesjonalni


    Świadczymy usługi na najwyższym poziomie
  • Jesteśmy otwarci na współpracę


    Dostosowujemy się do potrzeb Klienta

Nabyłeś w spadku jednostki uczestnictwa w funduszu – zapłacisz podatek Belki

Paweł Galiński

30/08/2013

Brak komentarzy

Podatki

Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba, która nabyła jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym przed 1 grudnia 2001 r. jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych – potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 28 sierpnia br. Jednakże zwolnienie to nie obejmuje spadkobierców takiej osoby.

Wyrok NSA został wydany na gruncie następującego stanu faktycznego. Spółka zarządza funduszami inwestycyjnymi. Część klientów nabyła jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych przed 1 grudnia 2001 r. w celu uniknięcie podatku Belki. Zdarza się, że posiadacze jednostek umierają – w takiej sytuacji są one nabywane przez spadkobierców, którzy umarzają jednostki (Spółka je od nich odkupuje). W takiej sytuacji pojawił się problem – czy spadkobiercy obok jednostek uczestnictwa odziedziczyli także zwolnienie z podatku Belki, które przysługiwało spadkodawcom.

Spółka zwróciła się w tej kwestii z pytaniem do Ministra Finansów. Fiskus uznał, że zwolnienie z podatku nie może być odziedziczone. W jego ocenie zwolnienie przysługuje tylko podatnikowi, który sam kupił jednostki uczestnictwa w funduszu przed 1 grudniem 2001 r., a potem chciał, żeby firma je od niego odkupiła. Spółka nie zgodziła się z tym rozstrzygnięciem i zaskarżyła je do sądu administracyjnego, który przyznał jej racje.

Z tym wyrokiem nie zgodził się fiskus i wniósł skargę kasacyjną do NSA. W środę NSA uznał ostatecznie, że rację miał jednak Minister Finansów. Jak wynika z ustnego uzasadnienia wyroku, przedstawionego przez sędzie sprawozdawcę Annę Świderską, okoliczność, że spadkodawca nabył jednostki w funduszu przed 1 grudnia 2001 r. nie ma związku z podatkiem. Zwolnienie z podatku Belki przysługuje wyłącznie pierwotnemu nabywcy jednostek. W ocenie sądu wynika to z faktu, że obowiązek podatkowy powstaje dopiero wówczas, kiedy spadkobierca żąda odkupienia przez Spółkę jednostek w funduszu i w tym też momencie Spółka powinna pobrać podatek.

Wyrok jest prawomocny.

  • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2013 r., sygn. II FSK 2611/11

Paweł Galiński

radca prawny

Galiński & Kleina Kancelaria Radców Prawnych

 

 

 

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*