• Jesteśmy kreatywni


  Nie boimy się innowacyjnych rozwiązań
 • Jesteśmy profesjonalni


  Świadczymy usługi na najwyższym poziomie
 • Jesteśmy otwarci na współpracę


  Dostosowujemy się do potrzeb Klienta

Spłata kredytu mieszkaniowego a ulga podatkowa

Paweł Galiński

04/07/2014

Komentarze (1)

PIT, Podatki

Podatnicy, którzy odziedziczyli nieruchomości mieszkaniowe, a wcześniej zaciągnęli kredyty hipoteczne na zakup własnych mieszkań, bardzo często mają wątpliwości czy wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego, sfinansowana ze środków uzyskanych ze sprzedaży mieszkań spadkowych, umożliwi im skorzystanie z ulgi podatkowej. Na jedno z takich pytań odpowiedział Minister Finansów w przedstawionej poniżej interpretacji. Zapraszam do zapoznania się z treścią poniższego artykułu.

Stan faktyczny

Wnioskodawca w roku 2013 w drodze spadku po babci mieszkanie spółdzielcze własnościowe o powierzchni 35 m². Mieszkanie to zostało sprzedane w 2014 roku. Ponadto, Wnioskodawca w roku 2012 w drodze spadku po mamie nabył wraz z bratem (udziały po 50%) mieszkanie spółdzielcze własnościowe o powierzchni 83 m2. Mieszkanie to zamierzają sprzedać w najbliższej przyszłości. Środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości nabytej po babci oraz środki z przyszłej sprzedaży nieruchomości nabytej po mamie Wnioskodawca zamierza, w ciągu dwóch lat od uzyskania dochodu, wydatkować na spłatę kredytu hipotecznego wraz z odsetkami zaciągniętego wraz z żoną w dniu 5 stycznia 2007 roku. Kredyt został zaciągnięty na zakup lokalu mieszkalnego. Ww. zakup miał miejsce w dniu 13 lutego 2007 roku. Z żoną Wnioskodawca pozostaje we wspólności majątkowej.

Czy dochód uzyskany ze sprzedaży obydwu nieruchomości podlega zwolnieniu w podatku dochodowym od osób fizycznych ?

W odpowiedzi na powyższe pytanie Minister Finansów uznał, że w takiej sytuacji Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego.

Zgodnie bowiem z przepisami Ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego zostanie wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Skorzystanie z tego zwolnienia wymaga spełnienia następujących warunków:

a) wydatkowania środków w ciągu dwóch lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zbycie Nieruchomości (tj. jeżeli sprzedaż Nieruchomości nastąpi w 2014 r. to wydatkowanie musi nastąpić do końca 2016 r.);

b) wydatkowanie środków na własne cele mieszkaniowe.

Za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe uznaje się wydatki poniesione na:

 1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
 2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
 3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie 2 lat, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
 4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
 5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego

-położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Wydatkiem poniesionym na cel mieszkaniowy może być spłata kredytu oraz odsetek od kredytu zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego. Ponadto kredyt ten musi zostać zaciągnięty w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Tak więc w sytuacji, gdy dochód uzyskany w 2014 r. z tytułu zbycia lokali mieszkalnych przeznaczony zostanie – nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie – na spłatę ww. kredytu korzystać będzie ze zwolnienia od opodatkowania 19% podatkiem dochodowym.

 Jeśli mają Państwo pytania w związku z powyższym tematem, prosimy o kontakt z Kancelarią. Nasi prawnicy udzielają porad podczas spotkań w Kancelarii, jak również drogą mailową, telefonicznie oraz za pośrednictwem Skype.

Paweł Galiński

radca prawny

Galiński & Kleina Kancelarie Radców Prawnych

 

Komentarze (1)

 1. Jasno i bardzo przystępnie napisany artykuł. Wszystko po kolei wyjaśnione. Trzeba tylko w zeznaniu podatkowym zadeklarować wydatkowanie na cele mieszkaniowe środków ze sprzedaży takiego mieszkania.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*