• Jesteśmy kreatywni


    Nie boimy się innowacyjnych rozwiązań
  • Jesteśmy profesjonalni


    Świadczymy usługi na najwyższym poziomie
  • Jesteśmy otwarci na współpracę


    Dostosowujemy się do potrzeb Klienta

Kurs języka obcego – kiedy może być kosztem podatkowym ?

Paweł Galiński

03/03/2015

Brak komentarzy

Interpretacje podatkowe, PIT

Osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą w zakresie usług profesjonalnych (np. radcy prawni, adwokaci, lekarze, tłumacze, inżynierowie itp.) działają na bardzo konkurencyjnym rynku w efekcie czego, aby utrzymać swoją pozycję i zachować zdolność pozyskiwania nowych klientów muszą stale podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, m.in. poprzez uczestnictwo w kursach i uzyskiwanie certyfikatów potwierdzających nabycie określonych umiejętności lub uprawnień. Na rynku szkoleń oraz kursów dostępnych jest szereg programów skierowanych bezpośrednio do konkretnych grup zawodowych, których programy dostosowane są do wymagań osób pracujących w określonej profesji. Udział w takim programie wiąże się z reguły z dość wysokim wydatkiem. W związku z powyższym szereg naszych klientów zaczęło zwracać się do naszej Kancelarii z zapytaniem czy wydatki z tytułu w udziału w profesjonalnym kursie językowym mogą zostać zaliczone przez nich do kosztów podatkowych.  

W naszej ocenie takie wydatki powinny móc zostać zaliczone do kosztów podatkowych przedsiębiorcy pod warunkiem, że zdoła on wykazać, że ich poniesienie pozostaje w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które są potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli bowiem udział w kursie ma wyłącznie na celu podnoszenie ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia, to będzie on miał charakter osobisty, co wyklucza go z kosztów podatkowych. Uważamy, że współczesny profesjonalista musi posługiwać się biegle fachowym (branżowym) językiem obcym (z reguły angielskim), tak aby mógł w tym języku komunikować się ze swoimi klientami. Oznacza to, że aby osiągnąć przychód od klientów zagranicznych należy wcześniej ponieść wydatek związany z kursami językowymi. W oparciu o nasze doświadczenia zawodowe oraz znajomość praktyki organów podatkowych możemy stwierdzić, że aby wydatek przeznaczony na poprawę zdolności językowych podatnika mógł zostać zaliczony do kosztów podatkowych powinien spełniać następujące kryterium: posługiwanie się językiem obcym na określonym poziomie profesjonalnym powinno być warunkiem konieczny od którego klienci uzależniają możliwość świadczenia usług przez przedsiębiorcę na ich rzecz, zaś taka biegłość językowa jednocześnie w sposób istotny ułatwia nawiązywanie kontaktów biznesowych, co bezpośrednio przekłada się na pozyskiwanie nowych zleceń.

Pomimo, iż współcześnie wydaje się oczywistym, że funkcjonowanie na rynku wymaga ustawicznego podnoszenia kwalifikacji, bez czego nie można wyobrazić sobie działania profesjonalnego przedsiębiorcy, to w najnowszych interpretacjach podatkowych Minister Finansów zaczął prezentować odmienne, niekorzystne dla podatników stanowisko. Z wnioskiem o wydanie interpretacji wystąpił bowiem doradca podatkowy, który wskazał, że świadczenie usług doradztwa podatkowego na rzecz oddziałów spółek zagranicznych w Polsce wymaga znajomości przez niego języka angielskiego prawniczego. Nabycie takich umiejętności umożliwiłoby mu ukończenie kursu języka angielskiego prawniczego prowadzonego przez specjalistyczną szkołę języka angielskiego. Mając zamiar zapisania się na taki kurs podatnik chciał upewnić się że poniesione przez niego wydatki będzie mógł zaliczyć do kosztów podatkowych z uwagi na ich stricte zawodowy charakter. Niestety, Minister Finansów udzielił negatywnej odpowiedzi na pytanie podatnik i stwierdził, iż pomimo warunkiem otrzymania przez doradcę podatkowego zleceń obsługi oddziałów spółek zagranicznych w Polsce jest przedstawienie certyfikatów świadczących o zdolnościach lingwistycznych to wydatki poniesione na kurs języka angielskiego uznać należy za służące podnoszeniu poziomu wiedzy z zakresy języka angielskiego, nie zaś ponoszone wyłącznie w celu uzyskania przychodu bądź zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. W naszej ocenie stanowisko MF jest nieprawidłowe, nie uwzględnia bowiem okoliczności, że kurs językowy ma charakter specjalistyczny a udział w nim ma na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorcy. W związku z powyższym uważamy, że interpretacja MF mogłaby zostać uchylona przez sąd administracyjny.

Jeśli mają Państwo pytania w związku z powyższym tematem, prosimy o kontakt z Kancelarią. Nasi prawnicy udzielają porad podczas spotkań w Kancelarii, jak również drogą mailową, telefonicznie oraz za pośrednictwem Skype.

Paweł Galiński

radca prawny

Galiński & Kleina Kancelarie Radców Prawnych

Interpretacja indywidualna, IPTPB1/415-590/14-5/AG, 2015.01.22, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

 

 

 

 

 

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*