• Jesteśmy kreatywni


    Nie boimy się innowacyjnych rozwiązań
  • Jesteśmy profesjonalni


    Świadczymy usługi na najwyższym poziomie
  • Jesteśmy otwarci na współpracę


    Dostosowujemy się do potrzeb Klienta

Dieta za podróż służbową pod lupą fiskusa

Paweł Galiński

07/08/2013

Podatki

Od 1 marca br. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie diet za podróże służbowe na terenie kraju. Niestety, nie wszystkie regulacje zawarte w nim można ocenić pozytywnie. Już przed wejściem w życie rozporządzenia pojawiły się istotne kontrowersje odnośnie zasad, według których powinna być naliczana dieta. Pracodawcy […]

Czytaj więcej

 

Ile może trwać kontrola skarbowa?

Joanna Kleina

06/08/2013

Podatki

Zasady ograniczające czas trwania kontroli wydają się być jasne i nie budzą najmniejszych wątpliwości. Pomimo to kontrole ciągną się miesiącami, angażując kilku a czasem nawet kilkunastu pracowników naraz. Rodzi się więc pytanie – ile może trwać kontrola?

Czytaj więcej

 

Przystąpienie do spółki cywilnej – przychód po stronie wspólnika

Joanna Kleina

02/08/2013

Podatki

Spółka cywilna jest nadal bardzo popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Wynika to m.in. z tego, że jej wspólnicy mają znaczną swobodę w zakresie kształtowania wzajemnych relacji, zaś dochody uzyskiwane z tytułu uczestnictwa w tego typu spółce mogą być opodatkowane według stawki liniowej. Konstrukcja spółki cywilnej umożliwia także elastyczne […]

Czytaj więcej

 

Darowizna od rodziny na zakup mieszkania – skutki podatkowe

Joanna Kleina

01/08/2013

Podatki

W polskich warunkach otrzymanie przez dziecko od rodziców darowizny środków pieniężnych na zakup mieszkania jest dość powszechnym zdarzeniem. Aktualnie obowiązujące przepisy prawa podatkowego umożliwiają uniknięcie opodatkowania takiej darowizny pod warunkiem, że zostanie ona zgłoszona do urzędu skarbowego. Co zrobić jednak gdy zapomnimy w odpowiednim czasie zgłosić fakt otrzymania darowizny od […]

Czytaj więcej

 

Wynajem mieszkania – odsetki od kredytu stanowią koszt podatkowy

Joanna Kleina

31/07/2013

Podatki

Podatnicy, którzy wynajmują posiadane przez siebie mieszkania i opodatkowują wynajem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub na zasadach ogólnych (skala podatkowa), mają, co do zasady, prawo odliczyć od uzyskiwanych przychodów odsetki od kredytu mieszkaniowego. Prawo takie nie przysługuje tym podatnikom którzy opodatkowują wynajem na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego. Do tego typu […]

Czytaj więcej

 

Podatek od nieruchomości a garaż wielostanowiskowy

Joanna Kleina

30/07/2013

Podatki

W związku z pojawiającymi się rozbieżnościami dotyczącymi zasad opodatkowania podatkiem od nieruchomości garaży wielostanowiskowych stanowiących odrębną od lokalu mieszkalnego nieruchomość, Minister Finansów wydał w dniu 26 kwietnia 2012 r. interpretację ogólną rozstrzygającą dotychczasowe spory.

Czytaj więcej

 

Przychody z najmu w działalności gospodarczej

Joanna Kleina

30/07/2013

Podatki

W związku z przedstawionymi przez wnioskodawcę wątpliwościami dotyczącymi stosowania przepisów ustawy  o podatku dochodowym od osób fizycznych (UPDOF) w zakresie momentu powstania przychodu z tytułu refakturowania usług u podatników osiągających przychody z najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy […]

Czytaj więcej

 

Reklama na prywatnej stronie internetowej opodatkowana ryczałtem

Joanna Kleina

30/07/2013

Podatki

Z Wyroku WSA w Łodzi z 29 czerwca 2012 r. sygn. akt I SA/Łd 657/12 wynika, że osoba prywatna udostępniając na swojej prywatnej stronie internetowej powierzchnię reklamową, w zamian za co otrzymuje wynagrodzenie, zawiera umowę nienazwaną. Jest to jednak w ocenie sądu umowa zbliżona do umowy najmu, z której przychód może być opodatkowany na podastawie art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych.

Czytaj więcej