• Jesteśmy kreatywni


  Nie boimy się innowacyjnych rozwiązań
 • Jesteśmy profesjonalni


  Świadczymy usługi na najwyższym poziomie
 • Jesteśmy otwarci na współpracę


  Dostosowujemy się do potrzeb Klienta

Spółka komandytowa podatnikiem CIT od 1 stycznia 2021 r.

zmiany od 1 stycznia 2021

Spółka komandytowa – pełen wachlarz zalet do 2020 r.

Wraz ze wzrostem polskiej gospodarki, pojawianiem się nowoczesnego przemysłu oraz rozwojem szeregu krajowych przedsiębiorstw, coraz większą popularność zaczęły zdobywać spółki komandytowe, jako wygodna, bezpieczna oraz korzystna pod względem podatkowym forma prawna prowadzenia działalności gospodarczej. Spółki komandytowe były wybierane zarówno przez małe oraz średniej wielkości przedsiębiorstwa rodzinne, jak i duże, często międzynarodowe, podmioty wchodzące w skład holdingów przemysłowych. Popularność spółek komandytowych zaowocowała tym, że pod koniec 2020 r. funkcjonowało w Polsce ponad 40 000 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą właśnie w tej formie. Spośród szeregu zalet spółek komandytowych nasi Kliencie zawsze szczególną uwagę zwracali na jednokrotne opodatkowanie zysków w takiej spółce (PIT lub CIT płacony przez wspólników) oraz ochronę majątku osobistego wspólników.

Nowelizacja z dnia 28 listopada 2020 r. – rewolucyjna zmiana dla spółek komandytowych

Niestety, nasz ustawodawca w ostatniej chwili, na posiedzeniu Sejmu, które odbyło się w sobotę 28 listopada 2020 r., zadecydował, że od 1 stycznia 2021 r. spółki komandytowe będą musiały płacić podatek CIT. Przyjęte przez sejm, rewolucyjna zmiana w zakresie opodatkowania tych spółek oznacza tym samym, iż od 1 stycznia 2021 r. spółki komandytowe utracą jedną ze swoich podstawowych zalet, czyli jednokrotne opodatkowanie zysków.

Jak uchronić się przed podwójnym opodatkowaniem spółek komandytowych?

W naszej ocenie optymalnym rozwiązaniem dla większości właścicieli spółek komandytowych, którzy chcą nadal prowadzić działalność gospodarczą, będzie przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną do dnia 30 kwietnia 2021 r.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani przekształceniem spółki komandytowej w spółkę jawną oraz uzyskaniem wyceny naszych usług w tym zakresie bardzo prosimy o bezpośredni kontakt z Mec. Pawłem Galiński, radcą prawnym oraz Partnerem w Galiński & Kleina Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. E-mail: pgalinski@gklaw.pl Tel. +48 608 311 704.

Jaki jest „plan ratunkowy” dla spółek komandytowych?

Rząd zostawił dla wspólników spółek komandytowych jedną furtkę, dzięki której znaczna część z nich będzie miała szansę uniknąć konieczności podwójnego opodatkowania do stycznia 2021 r. Otóż zgodnie z nowymi przepisami, przedsiębiorcy prowadzący spółkę komandytową będą mogli postanowić, że stanie się ona podatnikiem CIT dopiero od 1 maja 2021 r. Jeżeli spółka komandytowa w odpowiednim momencie podejmie taką decyzję oraz powiadomi o tym urząd skarbowy, to tym samym uniknie ona konieczności zapłaty podwójnego podatku od stycznia przyszłego roku.

Musimy jednocześnie pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa handlowego, spółka jawna powstaje z momentem jej rejestracji przez sąd gospodarczy (KRS). Tym samym oznacza to, że aby skutecznie uniknąć nabycia przez spółkę komandytową statusu podatnika CIT, konieczne jest dokonanie kompletnego przekształcenia jej w spółkę jawną przed dniem 1 maja 2021 r. W przypadku bowiem gdyby ten termin nie został dochowany, to począwszy od dnia 1 maja 2021 r. spółka komandytowa stanie się podatnikiem CIT i należało będzie stosować wobec niej nowe przepisy przyjęte przez sejm 28 listopada 2020 r.

Spółka komandytowa podatnikiem CIT od 2021 r.

W myśl ustawy przyjętej przez sejm 28 listopada 2020 r. spółka komandytowa będzie płacić CIT na analogicznych zasadach, jakie aktualnie stosuje się do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych oraz spółek komandytowo-akcyjnych. Spółkę komandytową będzie więc obowiązywać podatek w wysokości 19% albo według preferencyjnej stawki 9%. Obniżona stawka podatku CIT będzie mogła zostać zastosowana wyłącznie w przypadku, jeśli roczne przychody spółki nie przekroczą kwoty 2 mln euro. Warto zaznaczyć, że przyjęta nowelizacja podnosi roczny limit przychodu uprawniającego do stosowania 9% stawki CIT z kwoty 1,2 mln euro do kwoty 2 mln euro – zmianę tę należy ocenić pozytywnie.

Wypłata zysku na rzecz komandytariuszy dwukrotnie opodatkowana

Trzeba zaznaczyć, że nowelizacja z 28 listopada 2020 r. przewiduje zwolnienie dla komandytariuszy przychodów osiąganych za pośrednictwem spółki komandytowej w kwocie odpowiadającej 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej, nie więcej jednak niż 60 000 zł takich przychodów uzyskanych w roku podatkowym odrębnie z tytułu udziału w zyskach w każdej takiej spółce komandytowej, w której podatnik jest komandytariuszem.

Musimy przy tym pamiętać, ustawodawca wprowadził szereg ograniczeń w zakresie nabycia prawa do skorzystania z tej preferencji podatkowej. Tak więc, aby komandytariusz mógł skorzystać ze zwolnienie, musi on wypełnić szereg warunków, m.in.: nie może:

 • posiadać bezpośrednio lub pośrednio ponad 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej,
 • być członkiem zarządu komplementariusza spółki komandytowej,
 • być podmiotem powiązanym ze wspólnikiem lub członkiem zarządu.

W rezultacie oznacza to, że praktycznie każda wypłata zysku ze spółki komandytowej na rzecz osoby fizycznej posiadającej status komandytariusza, będzie opodatkowana. Przyjęte przez sejm przepisy powodują, że liczba osób, które realnie będą mogły skorzystać z tego zwolnienia, jest bardzo ograniczona.

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną

Podsumowując, przedstawione w tym miejscu informacje należy stwierdzić, że przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółek komandytowych, którzy nie chcą płacić od 1 stycznia 2021 r. podwójnych podatków, powinni niezwłocznie podjąć działania nakierowane na przekształcenie tych spółek w spółki jawne. Proces przekształcenia musi zostać przeprowadzony sprawnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa handlowego i cywilnego oraz uwzględniając wszystkie nowe wymagania prawne wprowadzone przez ustawodawcę na mocy nowelizacji.

Jeżeli zdecydują się Państwo na zlecenie wykonania tych czynności przez Kancelarię Galiński & Kleina to mogą mieć Państwo pewność, że cały proces przekształcenia zostanie zaprojektowany oraz przeprowadzony osobiście przez doświadczonego radcę prawnego, prawnika zajmującego się od ponad 10 lat zagadnieniami związanymi z obsługą prawną i podatkową spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich zakładania, przekształcania oraz łączenia.

Każdy Klient, który powierzy naszej Kancelarii przekształcenie jego spółki, otrzyma kompleksowe wsparcie prawne oraz podatkowe przez cały proces transformacji jego spółki. Kancelaria przygotuje dla Państwa szczegółowy harmonogram przekształcenia, zaplanuje wszystkie czynności, opracuje wszystkie niezbędne dokumenty oraz złoży je do właściwego sądu i urzędów.

W ramach procedury przekształcenia Kancelaria wykona m.in. następujące czynności:

 • zorganizuje spotkania w celu omówienia specyfiki Państwa spółki oraz jej uwarunkowań związanych m.in. ze składem wspólników itp.;
 • sporządzi plan przekształcenia zawierający wszystkie elementy wymienione w KSH;
 • będzie współpracować z księgowością spółki w zakresie sporządzenia sprawozdania finansowego na potrzeby przekształcenia;
 • sporządzi treść umowy spółki jawnej;
 • opracuje wewnętrzną dokumentacją prawną na potrzeby spółki;
 • zawiadomieni wspólników o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu;
 • złoży wniosek do KRS;
 • złoży odpowiednie zawiadomienia do organów skarbowych;
 • opracuje inne dokumenty prawne zgodnie z wymaganiami wynikającymi z nowelizacji;
 • będzie stale monitorować działalność prawodawczą rządu oraz sejmu w zakresie nowych obowiązków nakładanych na wspólników spółki komandytowej.

Radcy prawni oraz doradcy podatkowi pracujący w ramach Galiński & Kleina Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. posiadają ponad 10-letnie doświadczenie zdobyte w ramach doradztwa świadczonego na rzecz klientów indywidualnych i przedsiębiorców. Zespół prawników z Kancelarii Galiński & Kleina dysponuje wiedzą oraz kompetencjami, aby pomóc Państwu w każdej skomplikowanej sprawie gospodarczej oraz podatkowej.

Zaplanuj spotkanie w trybie online

*****

Jeżeli zainteresował Państwa ten temat i chcieliby Państwo skorzystać z usług doradztwa prawnego oraz podatkowego oferowanego przez naszą Kancelarię zapraszam do bezpośredniego kontaktu.

Udzielamy porad podczas spotkań w Kancelarii, jak również drogą mailową lub telefonicznie. Spotkanie konsultacyjne z radcą prawnym lub doradcą podatkowym może zostać zorganizowane także za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams lub Google Meet.

 

Paweł Galiński

Partner, radca prawny

Galiński & Kleina Kancelaria Radców Prawnych Sp. p.

ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 24a/4, 80-864 Gdańsk

email: biuro@gklaw.pl

tel.: +48 58-351-48-44

tel.: +48 608-311-704

 

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*