Kategoria: Prawo Handlowe

Świadczenia niepieniężne z art. 176 k.s.h. a składki na ubezpieczenie zdrowotne

Paweł Galiński

17/05/2023

Prawo Handlowe

Świadczenia niepieniężne z art. 176 k.s.h. a składki na ubezpieczenie zdrowotne

Przepisy Polskiego Ładu wprowadziły istotne zmiany dotyczące opodatkowania i obciążenia składkami zdrowotnymi, co spowodowało, że wielu przedsiębiorców zaczęło zastanawiać się nad zmianami w prowadzonych przez siebie przedsiębiorstwach. W przypadku wspólników spółek z o.o. jedną z dostępnych możliwości jest zmiana umowy spółki, poprzez wprowadzenie obowiązku powtarzających się świadczeń niepieniężnych znajdujących swoje […]

Czytaj więcej

 

Powtarzające się świadczenia niepieniężne z art. 176 k.s.h

Paweł Galiński

17/05/2023

Prawo Handlowe

Powtarzające się świadczenia niepieniężne z art. 176 k.s.h

Przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują możliwość obciążenia wspólnika sp. z o. o. obowiązkiem powtarzających się świadczeń niepieniężnych realizowanych na rzecz tej spółki. Obowiązek taki nałożony może zostać w pierwotnej umowie spółki (na etapie jej zawiązywania) lub w innym dowolnym momencie, co wymagać będzie jednak zmiany umowy i rejestracji zmiany umowy w […]

Czytaj więcej

 

Inne okoliczności wyłączające odpowiedzialność z art. 293 k.s.h

Paweł Galiński

17/05/2023

Prawo Handlowe

Inne okoliczności wyłączające odpowiedzialność z art. 293 k.s.h

Po omówieniu przesłanek odpowiedzialności z art. 293 k.s.h. (https://www.galinski-kleina.pl/1324/przeslanki-odpowiedzialnosci-art-293-kodeksu-spolek-handlowych/) oraz zasady biznesowej oceny sytuacji (https://www.galinski-kleina.pl/1361/business-judgement-rule/), która w kontekście przywołanego przepisu ma kluczowe znaczenie, nadszedł czas na przeanalizowanie innych potencjalnych przesłanek wyłączenia odpowiedzialności na zasadach określonych w art. 293 k.s.h. Czy kodeks spółek handlowych wskazuje wprost przesłanki wyłączające odpowiedzialność? Należy stwierdzić, […]

Czytaj więcej

 

Business judgement rule, czyli jak uchronić się przed odpowiedzialnością

Paweł Galiński

31/03/2023

Prawo Handlowe

Business judgement rule, czyli jak uchronić się przed odpowiedzialnością

W poprzednim wpisie pt. Przesłanki odpowiedzialności z art. 293 Kodeksu spółek handlowych poruszona została przez nas tematyka przesłanek odpowiedzialności za zawinione czyny członków władz spółki z o.o., czyli na podstawie art. 293 k.s.h. W tym wpisie postaramy się omówić tzw. „Business judment rule”, czyli zasadę biznesowej oceny sytuacji, czyli nowe […]

Czytaj więcej

 

Przesłanki odpowiedzialności z art. 293 Kodeksu spółek handlowych

Paweł Galiński

27/03/2023

Prawo Handlowe

Przesłanki odpowiedzialności z art. 293 Kodeksu spółek handlowych

Zmiany w k.s.h. – nowość czy tak nie do końca? Wraz z nowelizacją kodeksu spółek handlowych, która weszła w życie 13 października 2022 r., zmieniło się także brzmienie art. 293 k.s.h., dotyczącego odpowiedzialności za zawinione czyny członków władz spółki z o.o. W przypadku zaś spółki akcyjnej odpowiednikiem tej regulacji jest […]

Czytaj więcej

 

Rady nadzorcze według nowych zasad, czyli nowelizacja Kodeksu spółek handlowych

Rady nadzorcze według nowych zasad, czyli nowelizacja Kodeksu spółek handlowych

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych, która weszła w życie 13 października 2022 r., wprowadziła wiele, wcześniej nieznanych w prawie spółek rozwiązań. Jedną z najistotniejszych i najszerzej komentowanych nowości są regulacje dotyczące prawa holdingowego, które zostały opisane przez nas w publikacji pt. Grupy spółek – październikowa nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych jednak należy także […]

Czytaj więcej

 

Grupy spółek – październikowa nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych

Grupy spółek – październikowa nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych

Kilka miesięcy temu, a konkretnie 13 października 2022 r., weszła w życie jedna z największych nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych. Materia wprowadzona przez w/w nowelizację obejmuje między innymi tzw. Prawo holdingowe, dlatego też warto, z uwagi na mnogość nowych rozwiązań, przedstawić najważniejsze aspekty regulacji odnoszących się do funkcjonowania grup spółek. Grupa […]

Czytaj więcej

 

Spółka jawna a podatek CIT

Spółka jawna a podatek CIT

Spółka jawna – czy tylko z osobami fizycznymi jako udziałowcami? W związku z uchwaleniem przez sejm nowelizacji z dnia 28 listopada 2020 r. wprowadzającej opodatkowanie CIT dla spółek komandytowych od 1 stycznia 2021 r. (Dziennik Ustaw z 2020 r., poz. 2123) pojawiły się także pytania, czy wszystkie spółki jawne będą […]

Czytaj więcej

 

Przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową

Przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych wspólnicy każdej spółki osobowej (czyli spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej) mogą podjąć decyzje o przekształceniu tej spółki w inną spółkę osobową. Procedura przekształcenia została uregulowana w sposób kompleksowy w postanowieniach Kodeksu spółek handlowych. W praktyce przyjmuje się, że proces przekształcenia […]

Czytaj więcej

 

Spółka komandytowa podatnikiem CIT od 1 stycznia 2021 r.

Spółka komandytowa podatnikiem CIT od 1 stycznia 2021 r.

Spółka komandytowa – pełen wachlarz zalet do 2020 r. Wraz ze wzrostem polskiej gospodarki, pojawianiem się nowoczesnego przemysłu oraz rozwojem szeregu krajowych przedsiębiorstw, coraz większą popularność zaczęły zdobywać spółki komandytowe, jako wygodna, bezpieczna oraz korzystna pod względem podatkowym forma prawna prowadzenia działalności gospodarczej. Spółki komandytowe były wybierane zarówno przez małe […]

Czytaj więcej