• Jesteśmy kreatywni


  Nie boimy się innowacyjnych rozwiązań
 • Jesteśmy profesjonalni


  Świadczymy usługi na najwyższym poziomie
 • Jesteśmy otwarci na współpracę


  Dostosowujemy się do potrzeb Klienta

Przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową

Przekształcenie spółki osobowej

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych wspólnicy każdej spółki osobowej (czyli spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej) mogą podjąć decyzje o przekształceniu tej spółki w inną spółkę osobową. Procedura przekształcenia została uregulowana w sposób kompleksowy w postanowieniach Kodeksu spółek handlowych. W praktyce przyjmuje się, że proces przekształcenia można podzielić na trzy etapy: menadżerski, właścicielski oraz rejestrowy. Przekształcenie to szereg czynności, które finalnie prowadzą do zmiany formy prawnej spółki przy zachowaniu jej tożsamości podmiotowej.

Jakie są najważniejsze skutki przekształcenia spółki?

Nasi Klienci, w trakcie rozmów w sprawie przeprowadzenia przekształcenia prowadzonych przez nich spółek w inne podmioty z reguły w pierwszej kolejności zadają pytania, jakie będą ostatecznie rezultaty tego procesu? Czy to będzie nadal to samo przedsiębiorstwo? Czy zajdzie potrzeba „przepisywania” umów lub powiadamiania dostawców albo klientów?

Odpowiadając zwięźle na te pytania, należy stwierdzić, że:

 • Rezultatem przeprowadzenia procesu przekształcenia będzie to, że dotychczas prowadzone przez Państwa przedsiębiorstwo, działające w formie organizacyjnej np. spółki jawne, po przeprowadzeniu całej procedury będzie funkcjonować jako np. spółka komandytowo-akcyjna, ale będzie to nadal to samo przedsiębiorstwo, zmieni się tylko jego forma prawna. W związku z tym brak będzie konieczności, aby dokonywać aneksowania umów; dobrą praktyką jest zaś poinformowanie dostawców oraz klientów o tym, że Państwa przedsiębiorstwo zmieniło formę organizacyjno-prawną.
 • Spółka docelowa wstąpi w sytuację prawną spółki przekształcanej, w szczególności spółce docelowej będą przysługiwać wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej.
 • Wspólnicy spółki przekształcanej odpowiadają na dotychczasowych zasadach solidarnie ze spółką docelową za zobowiązania spółki przekształcanej powstałe przed dniem przekształcenia przez okres trzech lat, licząc od dnia przekształcenia.
 • Wspólnicy spółki przekształcanej stają się wspólnikami/akcjonariuszami spółki docelowej.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani przekształceniem spółki w inną spółkę oraz uzyskaniem wyceny naszych usług w tym zakresie bardzo prosimy o bezpośredni kontakt z Mec. Pawłem Galiński, radcą prawnym oraz Partnerem w Galiński & Kleina Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. E-mail: pgalinski@gklaw.pl Tel. +48 608 311 704.

Przekształcenie spółki a podatki

Równie istotną kwestią są zagadnienia związane z podatkami przy przekształceniu. Jeżeli chodzi o spółkę komandytową oraz jawną od 2021 r. to temu zagadnieniu został poświęcony osobny wpis, który mogą Państwo przeczytać w tym miejscu Przejdź tutaj.

Natomiast w ramach tego wpisu należy stwierdzić, że w myśl przepisów ogólnych prawa podatkowego (Ordynacja podatkowa) spółka osobowa zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia innej spółki osobowej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki. Tym samym oznacza to, że regułą jest, iż przekształcenie spółki jest neutralne podatkowo. Co to oznacza? Otóż pod tym pojęciem rozumiemy to, iż w rezultacie przeprowadzenia przez wspólników procedury przekształcenia po ich stronie nie powstanie dochód (przychód) z faktu wejścia w posiadanie akcji lub udziałów w spółce docelowej. Przekształcenie nie generuje także dodatkowych zobowiązań na płaszczyźnie podatku od towarów i usług (VAT). Warto także zaznaczyć – jest to bowiem często szalenie istotne dla wielu naszych Klientów – że w efekcie przeprowadzenia procedury przekształcenia NIP spółki pozostanie taki sam. Z punki widzenia księgowości bez wątpienia istotne jest także, iż brak jest obowiązku, aby zamykać i otwierać księgi rachunkowe.

W naszej ocenie przekształcenie spółki w inną formę organizacyjną należy w każdym przypadku solidnie przemyśleć oraz ułożyć odpowiedni plan działania. Jak wynika bowiem z ogólnych przepisów prawa podatkowego (art. 119a § 1 Ordynacji podatkowej), czynność nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli osiągnięcie tej korzyści, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej albo jej przepisu, było głównym lub jednym z głównych celów jej dokonania, a sposób działania był sztuczny. Tym samym planując przekształcenie lub restrukturyzację swojego przedsiębiorstwa, zawsze warto zasięgnąć w tej materii porady doświadczonego prawnika. Pozwoli to przeprowadzić bezpiecznie cały proces przekształcenia oraz ustrzec się zarzutu działania sztucznego, sprzecznego w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej.

Radcy prawni oraz doradcy podatkowi pracujący w ramach Galiński & Kleina Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. posiadają ponad 10-letnie doświadczenie zdobyte w ramach doradztwa świadczonego na rzecz klientów indywidualnych i przedsiębiorców. Zespół prawników z Kancelarii Galiński & Kleina dysponuje wiedzą oraz kompetencjami, aby pomóc Państwu w każdej skomplikowanej sprawie gospodarczej oraz podatkowej.

Jeżeli zainteresował Państwa ten temat i chcieliby Państwo skorzystać z usług doradztwa prawnego oraz podatkowego oferowanego przez naszą Kancelarię zapraszam do bezpośredniego kontaktu.

Udzielamy porad podczas spotkań w Kancelarii, jak również drogą mailową lub telefonicznie. Spotkanie konsultacyjne z radcą prawnym lub doradcą podatkowym może zostać zorganizowana także za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams lub Google Meet.

Paweł Galiński

Partner, radca prawny

Galiński & Kleina Kancelaria Radców Prawnych Sp. p.

ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 24a/4, 80-864 Gdańsk

email: biuro@gklaw.pl

tel.: +48 58-351-48-44

tel.: +48 608 – 311 – 704

 

 

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*