• Jesteśmy kreatywni


  Nie boimy się innowacyjnych rozwiązań
 • Jesteśmy profesjonalni


  Świadczymy usługi na najwyższym poziomie
 • Jesteśmy otwarci na współpracę


  Dostosowujemy się do potrzeb Klienta

Nowelizacja Prawa restrukturyzacyjnego – zmiany w katalogu wierzytelności objętych oraz wyłączonych z układu

Zmiany wprowadzone w dniu 1 grudnia 2021 r. dotyczące funkcjonowania postępowań restrukturyzacyjnych przeniosły prowadzenie postępowań do systemu teleinformatycznego (KRZ), istotnie przebudowały postępowanie o zatwierdzenie układu, a także wprowadziły szereg modyfikacji w poszczególnych przepisach ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Więcej na temat wprowadzonych rozwiązań można przeczytać w artykule naszej Kancelarii o nowelizacji prawa restrukturyzacyjnego.

Istotną zmianą dotyczącą wszystkich rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych jest przekształcenie brzmienia przepisów regulujących katalog wierzytelności, które są objęte układem z mocy prawa, a które z układu zostają wyłączone.

 Do 30 listopada 2021 r. wyłączone z układu pozostawały:

 • wierzytelności alimentacyjne,
 • wskazane w przepisie renty,
 • roszczenia o wydanie mienia i zaniechanie naruszania praw,
 • wierzytelności, za które dłużnik odpowiada w związku z nabyciem spadku po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, po wejściu spadku do masy układowej lub sanacyjnej, a także
 • wierzytelności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez ubezpieczonego, których płatnikiem jest dłużnik.

Ponadto układ nie obejmował wierzytelności ze stosunku pracy oraz wierzytelności zabezpieczonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską na mieniu dłużnika (tzw. wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo), w części znajdującej pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia.

Co jednak istotne, wierzytelności zabezpieczone rzeczowo mogły być objęte układem, po wyrażeniu zgody przez wierzyciela. Zgoda ta musiała zostać udzielona w sposób bezwarunkowy i nieodwołalny, najpóźniej przed przystąpieniem do głosowania nad układem. Akceptowalne było również wyrażenie zgody przez wierzyciela także w formie ustnej do protokołu podczas zgromadzenia wierzycieli. Więcej na temat ten temat można przeczytać w artykule pt. Układ w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Od dnia 1 grudnia 2021 r. katalog wierzytelności objętych układem uległ rozszerzeniu. Z mocy prawa układem objęte są obecnie wszystkie wierzytelności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, których obowiązek uiszczenia powstał przed otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego – zarówno w części finansowanej przez ubezpieczonego (pracownika), których płatnikiem jest dłużnik (pracodawca), jak i finansowane przez pracodawcę. Możliwym jest rozłożenie tych zaległości na raty lub odroczenie terminu ich płatności.

Ponadto, jeśli w propozycjach układowych dla wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo (hipoteką, zastawem rejestrowym, przewłaszczeniem na zabezpieczenie) dłużnik zaproponuje pełne zaspokojenie tych wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi lub zaproponuje zaspokojenie nie niższe od tego, które ci wierzyciele mogliby uzyskać w przypadku dochodzenia wierzytelności z przedmiotu zabezpieczenia, zgoda na objęcie takiej wierzytelności układem nie jest wymagana – zostanie uznana za objęta układem z mocy prawa.

W konsekwencji, rozszerzony został katalog wierzytelności objętych układem z mocy samego prawa. Jest to pozytywna zmiana. Znacznie zwiększa to szansę na zakończenie restrukturyzacji powodzeniem, co najczęściej jest korzystne zarówno dla dłużnika, jak i ogółu wierzycieli. Alternatywą jest bowiem często postępowanie upadłościowe, w którym to poziom zaspokojenia wierzycieli jest na ogół niższy aniżeli w toku postępowania restrukturyzacyjnego.

Radcy prawni oraz doradcy podatkowi pracujący w ramach Kancelarii Radców Prawnych Galiński & Kleina Sp. p. w Gdańsku posiadają ponad 10-letnie doświadczenie zdobyte w ramach doradztwa świadczonego na rzecz przedsiębiorców (MSP) oraz klientów indywidualnych. Zespół prawników z Kancelarii Radców Prawnych Galiński & Kleina Sp. p. w Gdańsku posiada wiedzę oraz kompetencje, aby pomóc Państwu w każdej skomplikowanej sprawie gospodarczej.

Jeżeli zainteresował Państwa ten temat i chcieliby Państwo skorzystać z usług doradztwa prawnego lub podatkowego oferowanych przez naszą Kancelarię zapraszam do bezpośredniego kontaktu. Udzielamy porad podczas spotkań w Kancelarii, jak również drogą mailową lub telefonicznie / zdalnie.

Paweł Galiński

Partner, radca prawny

Marta Krzesińska

Aplikant adwokacki

Galiński & Kleina Kancelaria Radców Prawnych Sp. p.

ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 24a/4, 80-864 Gdańsk

email: biuro@gklaw.pl

tel.: +48 58-351-48-44

tel.: +48 608 – 311 – 704

 

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*