• Jesteśmy kreatywni


    Nie boimy się innowacyjnych rozwiązań
  • Jesteśmy profesjonalni


    Świadczymy usługi na najwyższym poziomie
  • Jesteśmy otwarci na współpracę


    Dostosowujemy się do potrzeb Klienta

Sprawy sądowe przeciwko Getin Noble Bank po 21 sierpnia 2023 r. – czy warto?

Paweł Galiński

28/09/2023

Brak komentarzy

Kredyt frankowy

Sytuacja kredytobiorców posiadających kredyty frankowe w Getin Noble Bank S.A. ulega coraz większym zmianom. Najwięcej zmieniło ogłoszenie upadłości banku w lipcu tego roku. Wtedy otworzył się termin na zgłaszanie wierzytelności syndykowi masy upadłości.

Czy po 21 sierpnia 2023 r. można coś jeszcze zrobić z kredytem frankowym w Getin Noble Bank?

Osoby, które spłacają kredyt frankowy, są wierzycielami banku, jeśli kwestionują ważność swojej umowy kredytowej (pisaliśmy już o unieważnieniu umów frankowych tutaj). Kredytobiorca może żądać zwrotu wszystkich zapłaconych rat i opłat, a syndyk może żądać w imieniu Getin Noble Bank pierwotnie wypłaconej kwoty kredytu. Kredytobiorca powinien zgłosić swój udział w sprawie upadłościowej Getin Noble Bank, czyli zgłosić swoją wierzytelność syndykowi masy upadłości.

Niedawno, bo 21 sierpnia br., upłynął termin na dokonywanie takich zgłoszeń. Czy niezgłoszenie w tym terminie wierzytelności przekreśla możliwość uregulowania swojej sprawy frankowej?

Z całą pewnością nie!

W dzisiejszym artykule szerzej analizujemy, co powinien zrobić kredytobiorca, który nie zgłosił swojego udziału w postępowaniu upadłościowym Getin Noble Banku do 21 sierpnia 2023 r.

Zgłoszenie wierzytelności po 21 sierpnia 2023 r.

Przede wszystkim zgłoszenie wierzytelności po 21 sierpnia 2023 r. nie będzie wolne od opłat. Zgłaszając wierzytelność, będzie trzeba uiścić opłatę w wysokości 1010,49 zł. Wynika to z art. 235 ust. 1 prawa upadłościowego.

Dodatkowo, osoby, które zgłoszą wierzytelności po 21 sierpnia 2023 r. nie będą mogły kwestionować czynności podjętych w toku postępowania upadłościowego przed datą zgłoszenia swojej wierzytelności. Na dzień publikacji niniejszego wpisu niewiele czynności odbyło się w postępowaniu – nie jest to więc istotny problem. Dalsze zwlekanie może jednak spowodować, że kredytobiorca, przykładowo, nie będzie mógł zaskarżyć istotnych rozstrzygnięć, które zapadną w sprawie.

Trzeba również pamiętać, że zbyt długie oczekiwanie ze zgłoszeniem wierzytelności może doprowadzić do jego nierozpoznania. Będzie miało to miejsce, gdy wierzytelność zostanie zgłoszona po zatwierdzeniu ostatecznego planu podziału.

Co do formy zgłoszenia, po 21 sierpnia 2023 r. jest ona taka sama jak przed tą datą. Wierzytelności zgłaszamy w systemie KRZ, czyli Krajowym Rejestrze Zadłużonych. W zgłoszeniu musimy wskazać konkretną kwotę, która należy się kredytobiorcy od Getin Noble Banku. Niezbędne będą więc zaświadczenia o stanie spłaty, które pozwolą na ustalenie wysokości wpłat kredytobiorcy w toku spłaty kredytu. Pomocne mogą być także wszelkie inne dokumenty – wyciągi z konta, z którego spłacany był kredyt, czy potwierdzenia kasowe.

Oświadczenie o potrąceniu

Po zgłoszeniu syndykowi wszystkich kwot mogłoby dojść do sytuacji, w której syndyk wystąpiłby przeciwko kredytobiorcy z żądaniem zwrotu kwoty kredytu. Syndyk może uzyskać korzystne orzeczenie sądu i nawet skierować sprawę do komornika, zanim kredytobiorca cokolwiek uzyska w postępowaniu upadłościowym. Rozwiązaniem, które wyklucza wystąpienie takiej sytuacji, jest złożenie oświadczenia o potrąceniu. Oświadczenie powinno odejmować od siebie dwie kwoty – tę, której kredytobiorca może domagać się od banku z kwotą, której bank może żądać od kredytobiorcy. To oświadczenie może być złożone najpóźniej ze zgłoszeniem wierzytelności syndykowi.

Sprawa sądowa o stwierdzenie nieważności. Co z hipoteką?

Z uwagi na ogłoszenie upadłości Getin Noble Bank S.A. nie można już składać pozwów o zapłatę do sądu powszechnego – chodzi tu o domaganie się zwrotu zapłaconych rat. Aktualnie jedynym właściwym trybem do tego jest postępowanie upadłościowe, które prowadzone jest w sprawie tego banku.

Zgłoszenie wierzytelności nie rozwiązuje jednak wszystkich problemów kredytobiorcy.
W księdze wieczystej wciąż pozostaje przecież wpisana hipoteka, nie ma również podstawy do zaprzestania spłacania kredytu.

W celu uregulowania powyższych kwestii należy brać pod uwagę skierowanie do sądu pozwu przeciwko syndykowi o stwierdzenie nieważności umowy (bez żądania zapłaty, które musi być zgłoszone syndykowi w postępowaniu upadłościowym).

Wyrok w takiej sprawie stanowić będzie podstawę do wykreślenia hipoteki i będzie w sposób kompleksowy przesądzał o „uwolnieniu” kredytobiorcy od  toksycznego kredytu.

Mając jednak na uwadze, że sytuacja Getin Noble Bank jest w zasadzie niepowtarzalna, warto rozważyć zawarcie w pozwie przeciwko bankowi również wniosku o nakazanie wykreślenia hipoteki. Takie żądanie oparte jest na art. 10 ustawy o księgach wieczystych i hipotece i zwane jest uzgodnieniem treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

Szerzej o zgłoszeniu wierzytelności, oświadczeniu o potrąceniu, a także możliwości założenia sprawy sądowej przeciwko Getin Noble Bank S.A. pisaliśmy już we wpisie z dnia 8 sierpnia 2023 r. – serdecznie zachęcamy do lektury.

*****

Ważne kwestie dotyczące spraw Frankowiczów oraz Złotówkowiczów poruszymy regularnie na Blogu Kancelarii.

Radcy prawni oraz doradcy podatkowi pracujący w ramach GALIŃSKI & KLEINA Kancelarii Radców Prawnych Sp. p. w Gdańsku posiadają ponad 15-letnie doświadczenie zdobyte w ramach doradztwa świadczonego na rzecz przedsiębiorców (MSP) oraz klientów indywidualnych. Zespół ds. sporów z bankami Kancelarii GALIŃSKI & KLEINA posiada wiedzę oraz kompetencje, aby pomóc Państwu w każdej skomplikowanej sprawie z zakresu kredytów ze zmiennym oprocentowaniem zależnym od wskaźnika WIBOR oraz waloryzowanych walutami obcymi (w tym frankiem szwajcarskim).

Jeżeli zainteresował Państwa ten temat i chcieliby Państwo zadać pytanie, skorzystać z usług doradztwa prawnego lub podatkowego oferowanych przez naszą Kancelarię, w tym powierzyć nam prowadzenie sprawy dotyczącej swojego kredytu, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu. Udzielamy porad podczas spotkań w Kancelarii, jak również drogą mailową lub telefonicznie / zdalnie. Prowadzimy sprawy sądowe na terenie całej Polski.

Paweł Galiński

Partner, radca prawny, Szef Zespołu ds. sporów z bankami

Marcin Rodziewicz

Radca prawny, Członek Zespołu ds. sporów z bankami

 

GALIŃSKI & KLEINA Kancelaria Radców Prawnych Sp. p.

ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 24a/4, 80-864 Gdańsk

email: biuro@gklaw.pl

tel.: +48 58-351-48-44

tel.: +48 608-311-704

 

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*