• Jesteśmy kreatywni


    Nie boimy się innowacyjnych rozwiązań
  • Jesteśmy profesjonalni


    Świadczymy usługi na najwyższym poziomie
  • Jesteśmy otwarci na współpracę


    Dostosowujemy się do potrzeb Klienta

Ceny transferowe na celowniku Ministerstwa Finansów w 2016 roku

Jak wynika z informacji opublikowanych w ostatnich dniach Minister Finansów przyjął jako jeden z priorytetów w 2016 roku weryfikację cen transferowych w podmiotach powiązanych. Podmioty, które zdecydują się na dobrowolną korektę deklaracji podatkowej, będą mogły skorzystać z obniżki odsetek za zaległy podatek o 50%. Minister Finansów przypomina jednocześnie, że złożenie korekty deklaracji może nastąpić bez uzasadnienia przyczyny.

Podmioty działające w ramach większych organizacji gospodarczych (koncerny) często z uwagi na realia rynkowe dokonują zakupów towarów lub usług od powiązanych ze sobą jednostek. Praktyka tego typu jest powszechnym zjawiskiem i mamy z nią do czynienia także w Polsce. Czasami zdarza się że tego typu transakcje wykorzystywane są w celu ograniczenia wysokości zobowiązań podatkowych lub aby przesunąć podstawę opodatkowania do jurysdykcji bardziej korzystnej z punktu widzenia interesów koncernu. Praktyki te nazywane są potocznie cenami transferowymi i są od wielu lat przedmiotem zainteresowania organów podatkowych.

W związku z narastaniem ilości takich transakcji, Ministerstwo Finansów przyjęło, że w 2016 roku będzie to jeden z priorytetów administracji skarbowej. Wykorzystane zostaną doświadczenia wynikające z już prowadzonych kontroli w podmiotach powiązanych, a dodatkowo w celu poprawy skuteczności MF dokona zmian strukturalnych i przeznaczy zasoby na ten kierunek działań.

Ministerstwo przypomniało, że prawo podatkowe przewiduje także korzystne rozwiązanie dla firm, które mogą mieć wątpliwości co do zasadności ich działań w latach poprzednich. W myśl art. 81 par. 1 Ordynacji podatkowej przedsiębiorstwa mogą skorygować złożone wcześniej deklaracje. Dla takich firm prawo podatkowe przewiduje pewien „bonus” – jeśli samodzielnie złożą one korekty, zapłacą o połowę mniej odsetek. Jeśli firmy będą zmuszone do korekty zeznań podatkowych w wyniku przeprowadzonej kontroli skarbowej – odsetki będą należne w pełnym wymiarze.

Minister Finansów zachęca podatników, którzy stosowali ceny transferowe w latach ubiegłych do złożenia korekt za lata 2011-2015 do końca I kwartału 2016 roku. Ponadto, w związku z praktyką dokonywania transferów w ostatnich dniach roku kalendarzowego po to, aby zmniejszyć wykazywany dochód, MF rekomenduje odstąpienie od takich działań w ostatnich dniach grudnia 2015, bowiem w drugim kwartale 2016 takie operacje będą zbadane.

Biorąc pod uwagę opisane powyżej zamierzenia Ministra Finansów zachęcamy Państwa do weryfikacji, czy stosowane przez Państwa metody dokumentacji cen transferowych odpowiadają wszystkim wymaganiom formalnym i merytorycznym, które wynikają z treści obowiązujących regulacji prawa podatkowego. W szczególności uważamy, że warto zwrócić uwagę na to, że w ostatnim czasie weszła w życie nowelizacja na mocy której obowiązkami w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych zostały objęte także spółki osobowe. Oznacza to, że obowiązki w tym zakresie nałożone zostały także na bardzo dużą grupę przedsiębiorstw o charakterze rodzinnym, które wcześniej nie musiały zaprzątać sobie głowy tego typu sprawami. W naszej ocenie zapowiadane działania Ministra Finansów mogą być w szczególności nakierowane właśnie na tę grupę podatników, którzy nie mają tak dużego doświadczenia w zakresie przygotowywania tego rodzaju dokumentów finansowych, wymagających wielokrotnie przeprowadzenia złożonych analiz ekonomicznych. Wspólnicy Kancelarii Galiński & Kleina od wielu lat opracowują dokumentacje cen transferowych dla Klientów prowadzących działalność gospodarczą w zróżnicowanych branżach (m.in. usługi budowlane, produkcja portowa, branża rozrywkowa) w związku z czym mogą również Państwu pomóc przygotować się do zapowiadanych na rok 2016 kontroli organów podatkowych.

Jeśli mają Państwo pytania w związku z powyższym tematem, prosimy o kontakt z Kancelarią. Nasi prawnicy udzielają porad podczas spotkań w Kancelarii, jak również drogą mailową, telefonicznie oraz za pośrednictwem Skype.

Paweł Galiński

radca prawny

Galiński & Kleina Kancelarie Radców Prawnych z siedzibą w Gdańsku

 

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*