• Jesteśmy kreatywni


    Nie boimy się innowacyjnych rozwiązań
  • Jesteśmy profesjonalni


    Świadczymy usługi na najwyższym poziomie
  • Jesteśmy otwarci na współpracę


    Dostosowujemy się do potrzeb Klienta

MF: Składki członkowskie kosztem podatkowym dla firmy

Jak było dotychczas?

Opłacanie przez przedsiębiorców składek członkowskich z tytułu przynależności do różnorakich organizacji jest aktualnie powszechną praktyką biznesową. Udział w takich organizacjach ułatwia nawiązywanie kontaktów biznesowych, wymianę doświadczeń oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw mających na celu ułatwienie warunków do prowadzenia aktywności gospodarczej. Członkostwo w takich organizacjach z reguły wiąże się z obowiązkiem opłacania składek. W tym miejscu należy zadać pytanie, czy jeżeli przedsiębiorca opłaca takie składki, zaś udział w organizacji oznacza dla niego korzyści biznesowe (aczkolwiek niekoniecznie bezpośrednie), to czy takie wydatki mogą zostać rozpoznane przez niego jako koszty podatkowe.

W dotychczasowych indywidualnych interpretacjach podatkowych wydawanych przez Ministerstwo Finansów przedstawiano konsekwentnie stanowisko, iż jednym z warunków, aby po stronie przedsiębiorcy pojawiła się możliwość zaliczenia składek członkowskich do kosztów podatkowych, jest zrzeszanie wyłącznie przedsiębiorców i pracodawców. Fiskus podkreślał, że w przypadku gdy statut danej organizacji dopuszcza, aby jej członkiem została osoba fizyczna, to wyklucza to możliwość zaliczenia składek do kosztów podatkowych na zasadzie art. 16 ust. 1 pkt 37 lit. c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Takie stanowisko zostało przedstawione m.in. w treści interpretacji indywidualnej Ministra Finansów znak: DD6/033/141/MNX/10 oraz znak: IBPBI/2/423-1280/10/MS.

Nowe podejście

W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że z praktyki zawodowej Kancelarii Radców Prawnych Galiński & Kleina wynika, że w ostatnim czasie Ministerstwo Finansów zaczęło przychylać się do korzystniejszego stanowiska. Jak wynika bowiem z interpretacji podatkowej, która została uzyskana przez Kancelarię, przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów podatkowych także składki do organizacji, które zrzeszać mogą osoby fizyczne. W interpretacji tej organ podatkowy zgodził się z przedstawioną przez nas argumentacją, zgodnie z którą regulacji zawartej w treści art. 16 ust. 1 pkt 37 lit c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie można rozumieć w ten sposób, że członkami organizacji działających na podstawie odrębnych przepisów mogą być wyłącznie przedsiębiorcy i pracodawcy. W treści tego przepisu brak jest bowiem takiego postanowienia, co tym samym wyklucza uzupełniania tej regulacji na niekorzyść pytającego podatnika. Oczywiście, uzyskana przez Kancelarię interpretacja podatkowa tworzy gwarancję bezpieczeństwa prawnego wyłącznie dla naszego Klienta. Tym niemniej na jej podstawie można przyjąć, że istnieje znaczna szansa, że fiskus może odpowiadać w zbliżony sposób na kolejne pytania podatników w tym przedmiocie.

Zaplanuj spotkanie w trybie online

*****

Jeśli mają Państwo pytania w związku z powyższym tematem, prosimy o kontakt z Kancelarią. Nasi prawnicy udzielają porad podczas spotkań w Kancelarii, jak również drogą mailową lub telefonicznie.

 

Paweł Galiński

radca prawny

 

GALIŃSKI & KLEINA Kancelaria Radców Prawnych Sp. p.

Ks. Jerzego Popiełuszki 24a/4, 80-864 Gdańsk

email: biuro@gklaw.pl

tel.: +48 58-351-48-44

tel.: +48 608-311-704

 

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*