• Jesteśmy kreatywni


    Nie boimy się innowacyjnych rozwiązań
  • Jesteśmy profesjonalni


    Świadczymy usługi na najwyższym poziomie
  • Jesteśmy otwarci na współpracę


    Dostosowujemy się do potrzeb Klienta

Interpretacje podatkowe po zmianach

Opinia zabezpieczająca…

Większość podmiotów zainteresowanych problematyką prawa podatkowego, w szczególności tych, które na bieżąco występują z wnioskami o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych, wie, że od połowy lipca 2016 r. ustawodawca wprowadził nową instytucję – opinię zabezpieczającą. Jej zadaniem jest ustalać, czy planowana przez podatnika czynność nie stanowi unikania opodatkowania (o czym szerzej pisaliśmy pod koniec lipca 2016 r. tutaj: https://www.galinski-kleina.pl/962/klauzula-obejscia-prawa/). Pisaliśmy również o tym, że zakwalifikowanie przez organ podatkowy czynności opisanej w tym wniosku jako objętej klauzulą ws. unikania opodatkowania, skutkuje odmową wydania interpretacji.

Mało kto jednak wie, jak wprowadzenie powyższych przepisów wpływa na moc ochronną wydanych już interpretacji podatkowych.

…a interpretacje indywidualne

Z przepisu art. 14na Ordynacji podatkowej wynika bowiem, że przepisów o indywidualnej interpretacji podatkowej nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej na skutek zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

Zgodnie z przepisem przejściowym, art. 14na stosuje się od dnia 15 lipca 2016 r. Wydaje się więc, że jedynie interpretacje wydane od tego dnia zostały obarczone pewnym ryzykiem podważenia ich skuteczności, zaś wszystkie interpretacje podatkowe wydane wcześniej, choćby dokonana w nich analiza wybiegała daleko na przód, są niewzruszalne.

Przekonanie to jest mylne. Wiele osób nie wie bowiem lub zdążyło już zapomnieć o tym, że zgodnie z drugą częścią wspominanego przepisu przejściowego, art. 14na Ordynacji podatkowej ma również zastosowanie do interpretacji podatkowych wydanych przed 15 lipca 2016 r., jeżeli korzyść podatkowa wynikająca ze stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem tej interpretacji została uzyskana od dnia 1 stycznia 2017 r.

Na baczności powinni więc się mieć ci podatnicy, którzy planując swoje działania perspektywicznie, pytali o skutki podatkowe przyszłych czynności, które bądź w momencie składania wniosku, bądź na skutek zaistniałych później zdarzeń, stały się częścią większego mechanizmu optymalizacji podatkowej.

Co prawda resort finansów uspokaja, że kwestionowane będą tylko te interpretacje, które sankcjonują ewidentne nadużycia prawa. Niepokojący wydaje się jednak sam fakt przyznania organom podatkowym kompetencji do podważania skuteczności interpretacji podatkowych z mocą wsteczną (tj. interpretacji wydanych jeszcze przed wejściem w życie przepisu osłabiającego ich moc ochronną).

Warto sprawdzić posiadane interpretacje

Zespół prawników z Kancelarii Radców Prawnych Galiński & Kleina w Gdańsku będzie na bieżąco monitorował sposób wykorzystania tej nowej regulacji prawnej przez organy podatkowe podległe ministerstwu finansów. Radcy prawni oraz doradcy podatkowi pracujący w ramach Kancelarii Radców Prawnych Galiński & Kleina w Gdańsku posiadają 10-letnie doświadczenie zdobyte w ramach doradztwa podatkowego świadczonego na rzecz klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców. Zespół prawników z Kancelarii Radców Prawnych Galiński & Kleina w Gdańsku posiada wiedzę oraz kompetencje, aby pomóc Państwu w każdej sprawie związanej z obciążeniami podatkowymi. Jeśli mają Państwo pytania w związku z powyższym tematem, a w szczególności chcielibyście wyjaśnić wątpliwości co do skuteczności interpretacji podatkowych uzyskanych w latach ubiegłych, zachęcam do kontaktu. Nasi prawnicy udzielają porad podczas spotkań w Kancelarii, jak również drogą mailową lub telefonicznie.

Paweł Galiński
radca prawny
Galiński & Kleina Kancelaria Radców Prawnych w Gdańsku

 

 

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*