• Jesteśmy kreatywni


    Nie boimy się innowacyjnych rozwiązań
  • Jesteśmy profesjonalni


    Świadczymy usługi na najwyższym poziomie
  • Jesteśmy otwarci na współpracę


    Dostosowujemy się do potrzeb Klienta

Spłacony kredyt frankowy a ugoda

Paweł Galiński

02/11/2023

Brak komentarzy

Kredyt frankowy

Biorąc pod uwagę, że w Polsce większość kredytów frankowych udzielanych była w latach 2000-2010, część z kredytobiorców zdążyło już w całości spłacić swoje zobowiązanie względem banku. Wśród tych osób, które dalej wykonują swoją umową, istnieje też grupa, która spłaciła w całości wartość odpowiadającą pożyczonemu przed laty kapitałowi, ale na skutek drastycznego wzrostu kursu szwajcarskiej waluty dalej spłaca odsetki, a także powiększoną o wahania kursu franka szwajcarskiego część kapitałową kredytu. Kredytobiorcy należący do pierwszej, jak i drugiej grupy osób, często zastanawiają się nad możliwością zawarcia z bankiem ugody, aby w ten sposób choć częściowo zmniejszyć ciążące na nich zobowiązania, bądź doprowadzić do zwrotu na ich rzecz bezprawnie pobranych nadpłat.

Czym jest ugoda frankowa?

Ugoda frankowa to innymi słowy porozumienie zawierane pomiędzy kredytobiorcą a bankiem udzielającym kredytu we frankach szwajcarskich. Strony mogą w niej określić nowe zasady dotyczące spłaty zobowiązania, a także ustalić sposób rozliczenia wszystkich dotychczasowych wpłat. Zawarcie ugody frankowej najczęściej oznacza dla kredytobiorcy, że nadal spłacał będzie kredyt, od którego bank nadal pobierał będzie odsetki, lecz kwota kapitału będzie już nieco niższa niż w przypadku pierwotnej umowy frankowej, ponieważ wraz z zawarciem ugody bank umorzy część kapitału pozostałego do spłaty.

Choć z założenia ma być to rozwiązanie korzystne dla obu stron, w praktyce często okazuje się, że na ugodzie frankowej dobrze wychodzi przeważnie bank. Korzyści kredytobiorcy są wyłącznie iluzoryczne i stanowią jedynie mały procent tego, co mógłby on uzyskać na skutek prawomocnego orzeczenia sądowego.

Czy w przypadku spłaconego kredytu frankowego zawarcie ugody jest możliwe?

Powracając do sytuacji opisanej na wstępie artykułu, należy wskazać, że nawet w przypadku spłaconego w całości kredytu frankowego zawarcie ugody jest możliwe. Jest to jednak wyłącznie stwierdzenie teoretyczne, bowiem w praktyce bank nigdy z własnej woli nie zaproponuje ex-kredytobiorcy rozliczenia z nienależnie pobranych od niego nadpłat.

Banki oferują zawarcie ugody wyłącznie tym kredytobiorcom, którzy w dalszym ciągu związani są umowami i którzy nie spłacili w całości udzielonego przed laty zobowiązania. Nawet jeśli bank zaoferował kredytobiorcy zawarcie ugody, koniecznym jest rozważenie, czy takie działanie będzie w rzeczywistości korzystne.

Czy zawarcie ugody z bankiem jest opłacalne?

Na przestrzeni ostatnich lat Komisja Nadzoru Finansowego pracowała nad sprawami kredytów frankowych. Efektem tych prac było stworzenie rekomendacji dla banków dotyczących warunków w oferowanych klientom ugodach. Część z banków (np. PKO BP oraz Bank Millenium) oferuje swoim klientom ugody na warunkach zbliżonych do rekomendacji KNF. Zgodnie z nimi kredyt złotówkowy powstały na skutek przewalutowania kredytu frankowego, będzie miał takie same warunki, jakie klient by uzyskał, gdyby od samego początku zaciągał kredyt złotówkowy.

Jednakże to, że warunki oferowane kredytobiorcom przez PKO BP czy Bank Millenium są zbieżne z oficjalną propozycją instytucji państwowych, nie oznacza od razu, że w ogólnym rozrachunku polubowne przewalutowanie kredytu frankowego okaże się dla kredytobiorcy korzystniejsze niż skierowanie sprawy do sądu. Z dużą dozą pewności można stwierdzić, że będzie wręcz odwrotnie i większe korzyści kredytobiorca uzyska na skutek prawomocnego wyroku sądowego.

Jakie są alternatywne rozwiązania dla ugody frankowej?

Alternatywnym rozwiązaniem dla przewalutowania kredytu jest skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. Na drodze sądowej domagać się można m.in. całkowitego unieważnienia umowy, za czym idzie, obowiązek kompleksowego rozliczenia się z bankiem oraz tzw. odfrankowienia kredytu.

Więcej informacji na temat roszczeń kredytobiorców frankowych znaleźć można w naszych wcześniejszych wpisach:

https://www.galinski-kleina.pl/1632/przewalutowanie-kredytu-we-frankach-2023-roku-warto/

https://www.galinski-kleina.pl/1572/jak-wyglada-proces-sadowy-w-sprawie-kredytu-wibor-1/

https://www.galinski-kleina.pl/1578/jak-wyglada-proces-sadowy-w-sprawie-kredytu-wibor-2/

Jak sprawdzić, która opcja jest najbardziej korzystna?

Podjęcie jakiegokolwiek kroku w sprawie kredytu frankowego wymaga szczegółowej analizy treści umowy, a także rozważenia tego, jakie korzyści dla kredytobiorcy mogą płynąć z zawarcia ugody lub skierowania sprawy do sądu. W większości przypadków jest to niełatwe zadanie, do którego rozwiązania wymagana jest wiedza z zakresu prawa i rachunkowości. W takiej sytuacji warto powierzyć swoją sprawę doświadczonemu radcy prawnemu, który zajmie się nią w sposób kompleksowy i przedstawi kredytobiorcy najlepsze dla niego rozwiązanie.

*****

Radcy prawni oraz doradcy podatkowi pracujący w ramach GALIŃSKI & KLEINA Kancelarii Radców Prawnych Sp. p. w Gdańsku posiadają ponad 15-letnie doświadczenie zdobyte w ramach doradztwa świadczonego na rzecz przedsiębiorców (MSP) oraz klientów indywidualnych. Zespół ds. sporów z bankami Kancelarii GALIŃSKI & KLEINA posiada wiedzę oraz kompetencje, aby pomóc Państwu w każdej skomplikowanej sprawie z zakresu kredytów waloryzowanych frankiem szwajcarskim lub inną walutą obcą, w tym także w uzyskaniu zabezpieczenia przed i w trakcie sprawy sądowej.

Jeżeli zainteresował Państwa ten temat i chcieliby Państwo skorzystać z usług doradztwa prawnego lub podatkowego oferowanych przez naszą Kancelarię, w tym powierzyć nam prowadzenie sprawy dotyczącej swojego kredytu frankowego, zapraszam do bezpośredniego kontaktu. Udzielamy porad podczas spotkań w Kancelarii, jak również drogą mailową lub telefonicznie / zdalnie. Prowadzimy sprawy sądowe na terenie całej Polski.

Paweł Galiński

Partner, radca prawny, Szef Zespołu ds. sporów z bankami

 

Maciej Smoliński

Aplikant radcowski, Członek Zespołu ds. sporów z bankami

 

GALIŃSKI & KLEINA Kancelaria Radców Prawnych Sp. p.

ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 24a/4, 80-864 Gdańsk

email: biuro@gklaw.pl

tel.: +48 58-351-48-44

tel.: +48 608-311-704

 

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*