• Jesteśmy kreatywni


    Nie boimy się innowacyjnych rozwiązań
  • Jesteśmy profesjonalni


    Świadczymy usługi na najwyższym poziomie
  • Jesteśmy otwarci na współpracę


    Dostosowujemy się do potrzeb Klienta

Dotychczasowe orzeczenia sądów w sprawach kredytów w PLN ze zmiennym oprocentowaniem wskaźnikiem WIBOR

Paweł Galiński

01/08/2023

WIBOR

Dotychczasowe orzeczenia sądów w sprawach kredytów w PLN ze zmiennym oprocentowaniem wskaźnikiem WIBOR

Rośnie liczba kredytobiorców, którzy kwestionują umowy kredytów odwołujących się do wskaźnika WIBOR. Część z nich skierowała już sprawy do sądów. Czy zapadają już jakieś wyroki w sprawach WIBOR? Jak orzekają sądy w takich sprawach? Orzeczenia zapadłe dotychczas w sprawach kredytów z WIBOR W dniu 3 listopada 2022 r. Sąd Okręgowy […]

Czytaj więcej

 

Rażąca niewdzięczność obdarowanego – czym jest, przykłady

Paweł Galiński

31/07/2023

Prawo cywilne

Rażąca niewdzięczność obdarowanego – czym jest, przykłady

Rażąca niewdzięczność – co to jest? Jak zostało to wskazane we wpisie dotyczącym odwołania darowizny z dnia 25 lipca 2023 r. pt. Odwołanie darowizny – kiedy cofnięcie darowizny jest możliwe?, darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. Co do zasady, na obdarowanym […]

Czytaj więcej

 

WIBOR a CHF. Podobieństwa i różnice spraw kredytów w złotówkach, a spraw kredytów „frankowych”

Paweł Galiński

28/07/2023

Kredyt frankowy WIBOR

WIBOR a CHF. Podobieństwa i różnice spraw kredytów w złotówkach, a spraw kredytów „frankowych”

Wielu naszych Klientów, mających kredytu w PLN oprocentowane wskaźnikiem WIBOR, zadaje nam pytania bazujące na doświadczeniach ich znajomych w sprawach frankowych. Każda sprawa jest oczywiście inna, ale pomiędzy sprawami oprocentowanymi wskaźnikiem WIBOR, a sprawami dotyczącymi kredytów waloryzowanych CHF, istnieją pewne podobieństwa, są jednak także istotne różnice. Więcej zarówno o podobieństwach, […]

Czytaj więcej

 

Wydziedziczenie w testamencie – czym jest, jak je podważyć?

Paweł Galiński

28/07/2023

Prawo spadkowe

Wydziedziczenie w testamencie – czym jest, jak je podważyć?

Wydziedziczenie w testamencie – co to takiego? Wydziedziczenie oznacza pozbawienie przez spadkodawcę, w testamencie, osoby należącej do kręgu uprawnionych do zachowku, czyli najbliższej rodziny, prawa do zachowku. Wśród uprawnionych do zachowku należy wskazać zstępnych, małżonka i rodziców. Wydziedziczenie musi być bezwarunkowe, nie może być ograniczone terminem. Z treści testamentu spadkodawcy powinien wynikać zamiar […]

Czytaj więcej

 

Zasiedzenie nieruchomości a spadkobiercy

Paweł Galiński

27/07/2023

Prawo cywilne Prawo spadkowe

Zasiedzenie nieruchomości a spadkobiercy

Zasiedzenie nieruchomości – czym jest? Jednym ze sposobów nabycia własności cudzej rzeczy lub nieruchomości jest jej zasiedzenie. Przez zasiedzenie, należy rozumieć nabycie własności poprzez upływ czasu. Do zaistnienia zasiedzenia nie jest konieczne zawarcie umowy – następuje ono z mocy samego prawa po spełnieniu określonych w przepisach przesłanek. Jak stanowi Kodeks […]

Czytaj więcej

 

Darowizna mieszkania za dożywotnią opiekę a zachowek

Paweł Galiński

26/07/2023

Prawo cywilne Prawo spadkowe

Darowizna mieszkania za dożywotnią opiekę a zachowek

O tym czym jest umowa darowizny pisaliśmy w artykule z 25 lipca 2023 r. – Odwołanie darowizny – kiedy cofnięcie darowizny jest możliwe? W dzisiejszym wpisie skupimy się na różnicach wynikających pomiędzy umową dożywocia, a umową darowizny – która jest umową nieodpłatną, co wynika z treści przepisów, stanowiąc, że darczyńca […]

Czytaj więcej

 

Odwołanie darowizny – kiedy cofnięcie darowizny jest możliwe?

Paweł Galiński

25/07/2023

Prawo cywilne

Odwołanie darowizny – kiedy cofnięcie darowizny jest możliwe?

Czym jest darowizna? Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku – tak sprawę tę normuje Kodeks cywilny.  Nieodpłatność darowizny powoduje, że umowa ta jest zawierana często między osobami bliskimi, które łączą silne więzi emocjonalne. Stąd darczyńca zobowiązuje się spełnić świadczenie bezpłatnie, nie […]

Czytaj więcej

 

Darowizna a zachowek dla rodzeństwa

Paweł Galiński

25/07/2023

Prawo spadkowe

Darowizna a zachowek dla rodzeństwa

Czym jest zachowek? Zachowek jest instytucją prawa spadkowego i ma za zadanie zabezpieczyć sytuację majątkową określonych członków najbliższej rodziny spadkodawcy w sytuacji, w której spadkodawca ustanowił w testamencie spadkobiercą inną osobę albo rozdysponował majątek poprzez dokonane darowizny. Zachowek, najogólniej rzecz ujmując, jest uprawnieniem przysługującym bliskim spadkodawcy na wypadek pominięcia ich przez spadkodawcę w testamencie. Zachowek przysługuje zarówno […]

Czytaj więcej

 

Wyrok TSUE ws. kredytów frankowych – bank nie może domagać się opłaty za korzystanie z kapitału

Paweł Galiński

15/06/2023

Kredyt frankowy

Wyrok TSUE ws. kredytów frankowych – bank nie może domagać się opłaty za korzystanie z kapitału

Bank nie może domagać się opłaty za korzystanie z kapitału! Przełomowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 czerwca 2023 r. sygn. akt C-520/21 Bank nie może domagać się opłaty za korzystanie z kapitału po unieważnieniu umowy o kredyt we frankach – Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia […]

Czytaj więcej

 

„Usunięcie” WIBORU z umowy kredytowej w PLN

Paweł Galiński

15/06/2023

WIBOR

„Usunięcie” WIBORU z umowy kredytowej w PLN

WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) to wskaźnik wysokości oprocentowania na rynku międzybankowym w Polsce, czyli tego, po jakim koszcie banki pożyczają sobie pieniądze nawzajem. Na jego wysokość wpływa przede wszystkim wysokość stóp procentowych banku centralnego, ale też czynniki rynkowe. Generalna zasada jest taka, że im stopy procentowe w Polsce są […]

Czytaj więcej