• Jesteśmy kreatywni


  Nie boimy się innowacyjnych rozwiązań
 • Jesteśmy profesjonalni


  Świadczymy usługi na najwyższym poziomie
 • Jesteśmy otwarci na współpracę


  Dostosowujemy się do potrzeb Klienta

Spółka jawna a podatek CIT

Spółka jawna a podatek CIT

Spółka jawna – czy tylko z osobami fizycznymi jako udziałowcami?

W związku z uchwaleniem przez sejm nowelizacji z dnia 28 listopada 2020 r. wprowadzającej opodatkowanie CIT dla spółek komandytowych od 1 stycznia 2021 r. (Dziennik Ustaw z 2020 r., poz. 2123) pojawiły się także pytania, czy wszystkie spółki jawne będą zwolnione z tej dodatkowej daniny, czy też z preferencji tej będą mogły skorzystać wyłącznie spółki jawne, których wspólnikami są osoby fizyczne.

Bazując na treści ustawy przyjętej przez sejm oraz odwołując się do uzasadnienia projektu rządowego, należy stwierdzić wyraźnie, iż podatnikami podatku CIT nie staną się spółki jawne, których jedynym wspólnikami są osoby fizyczne, a także takie spółki jawne, w których obok wspólników – osób fizycznych, występują również inne podmioty prawa; jednakże w tym drugim przypadku warunkiem zachowania przez spółkę jawną pełnej transparentności podatkowej (czyli braku obowiązku płacenia podatku CIT przez spółkę) będzie złożenie przez nią oświadczenia w sprawie struktury właścicielskiej.

Regulacja ustawowa

Zgodnie bowiem z nowym art. 1 ust. 3 pkt 1a) Ustawy o CIT – jej przepisy stosuje się również do spółek jawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:

 • wspólnikami spółki jawnej nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz
 • spółka jawna nie złoży urzędowi skarbowemu informacji o wspólnikach lub aktualizacji tej informacji (odnośnie do treści takiej informacji – por. dalsze uwagi).

Przepis ten należy interpretować w następujący sposób. CIT nie będą nigdy podlegać spółki jawne:

 • osób fizycznych,
 • zaś inne (w tym z udziałem mieszanym: osób fizycznych i innych podmiotów, albo w ogóle bez udziału osób fizycznych) mogą być objęte tym podatkiem, jeśli nie dopełnią obowiązków informacyjnych

Informacja w sprawie struktury właścicielskiej

Informacja na temat struktury właścicielskiej powinna zawierać następujące dane:

 • imię i nazwisko albo firmę (nazwę), adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby, numer identyfikacji podatkowej oraz wielkość prawa do udziału w zysku spółki jawnej:
  • wspólnika będącego podatnikiem osiągającym dochody ze spółki jawnej,
  • podatnika niebędącego wspólnikiem spółki jawnej osiągającego dochody z tej spółki;
 • nazwę, adres oraz numer identyfikacji podatkowej podmiotu niebędącego podatnikiem podatku dochodowego, za pośrednictwem którego podatnik osiąga dochody ze spółki jawnej, oraz wielkość posiadanego przez podatnika prawa do udziału w zysku tego podmiotu.

Z przyjętej przez sejm nowelizacji wynika, że Minister finansów został zobowiązany do określenia, w drodze rozporządzenia, wzoru informacji w sprawie struktury właścicielskiej, wraz z objaśnieniami co do sposobu jej wypełniania, terminu i miejsca składania. Z uwagi na to, że nowelizacja została opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 30 listopada 2020 r., na chwilę obecną nie jest jeszcze znana treść tej deklaracji podatkowej. Należy mieć nadzieję, że Minister finansów niezwłocznie ją opracuje i opublikuje.

Warto podkreślić, że przedstawiony w tym miejscu sposób interpretacji powyższej regulacji zdaje się potwierdzać także ustawodawca. Przyjmując taką interpretację tych nowych przepisów, oznacza to, że żadne spółki jawne nie zostawałyby podatnikami CIT automatycznie, a byłoby to tylko sankcją za niedopełnienie obowiązków i to tylko przez spółki z udziałem innych podmiotów niż osoby fizyczne (czyli, w uproszczeniu mówiąc – z udziałem spółek kapitałowych lub zbliżonych do nich podmiotów).

Terminy na złożenie deklaracji

Zgodnie z nowelizacją pierwszą informację w sprawie struktury właścicielskiej spółka jawna, której wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, powinna złożyć do dnia 31 stycznia 2021 r. według stanu na dzień:

 • 1 stycznia 2021 r. – w przypadku spółki jawnej, która rozpoczęła działalność przed dniem 1 stycznia 2021 r.;
 • rozpoczęcia działalności – w przypadku spółki jawnej, która rozpoczęła działalność w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r.

Warto przy tym pamiętać, że w przypadku, gdy przed przekazaniem pierwszej informacji w sprawie struktury właścicielskiej nastąpi zmiana w składzie wspólników, pierwszą aktualizację tej informacji należy złożyć w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r., chyba że termin do jej złożenia przypadnie później.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani założeniem spółki jawnej lub przekształceniem posiadanej spółki w spółkę jawną oraz uzyskaniem wyceny naszych usług w tym zakresie bardzo prosimy o bezpośredni kontakt z Mec. Pawłem Galiński, radcą prawnym oraz Partnerem w Galiński & Kleina Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. E-mail: pgalinski@gklaw.pl Tel. +48 608 311 704.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani tematyką przekształcania spółek, to zapraszamy także do zapoznania się z naszymi pozostałymi publikacjami poświęconymi tej tematyce Spółki komandytowe podatnikiem CIT  Przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową.

Radcy prawni oraz doradcy podatkowi pracujący w ramach Galiński & Kleina Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. posiadają ponad 10-letnie doświadczenie zdobyte w ramach doradztwa świadczonego na rzecz klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców. Zespół prawników z Kancelarii Galiński & Kleina dysponuje wiedzą oraz kompetencjami, aby pomóc Państwu w każdej skomplikowanej sprawie gospodarczej oraz podatkowej.

Udzielamy porad podczas spotkań w Kancelarii, jak również drogą mailową lub telefonicznie. Spotkanie konsultacyjne z radcą prawnym lub doradcą podatkowym może zostać zorganizowana także za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams lub Google Meet.

Paweł Galiński

Partner, radca prawny

Galiński & Kleina Kancelaria Radców Prawnych Sp. p.

ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 24a/4, 80-864 Gdańsk

 

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*