Napisane przez: Paweł Galiński

List mazalny – co to jest za dokument i dlaczego jest istotny?

Paweł Galiński

18/03/2024

Księgi wieczyste i hipoteki

List mazalny – co to jest za dokument i dlaczego jest istotny?

Czym jest list mazalny? List mazalny, zwany także kwitem mazalnym, to dokument wystawiany przez bank lub innego wierzyciela hipotecznego (np. ZUS, Urząd Skarbowy) po spłacie zobowiązania w całości. List mazalny jest potwierdzeniem od wierzyciela, że wierzytelność (dług) został spłacony w całości. List mazalny jest dokumentem niezbędnym do wykreślenia (wymazania) hipoteki […]

Czytaj więcej

 

Prokura samoistna – jakie są uprawnienia i obowiązki prokurenta?

Prokura samoistna – jakie są uprawnienia i obowiązki prokurenta?

Czym jest prokura samoistna? Prokura samoistna jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa, udzielanego przez przedsiębiorcę. Przedsiębiorców uprawnionych do udzielenia prokury samoistnej, można rozróżnić w trzech kategoriach: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub spółki cywilne; spółki prawa handlowego w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych (KSH); inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą podlegającą rejestracji w Krajowym […]

Czytaj więcej

 

Zabezpieczenie w postępowaniu gospodarczym – przedsiębiorco, nawet nieprawomocny wyrok sądu I instancji pozwoli na zabezpieczenie twojego roszczenia!

Zabezpieczenie w postępowaniu gospodarczym – przedsiębiorco, nawet nieprawomocny wyrok sądu I instancji pozwoli na zabezpieczenie twojego roszczenia!

Każdy, kto choć raz uwikłany był w spór sądowy, wie, że postępowania, a szczególnie te o skomplikowanym stanie faktycznym lub prawnym, mogą ciągnąć się latami, zanim wydany zostanie prawomocny wyrok sądu. Powodowie dochodzący zapłaty w takim procesie zazwyczaj zmuszeni są do odłożenia w czasie momentu, w którym odzyskają choćby złotówkę […]

Czytaj więcej

 

Zaliczka a zadatek – czym się różnią, co podlega zwrotowi?

Paweł Galiński

07/03/2024

Prawo cywilne

Zaliczka a zadatek – czym się różnią, co podlega zwrotowi?

Zaliczka i zadatek – dlaczego tak często się to myli? W praktyce gospodarczej występuje niewiele pojęć, które są ze sobą mylone tak często jak zaliczka i zadatek. Mogłoby się wydawać, że wynika to z faktu, iż obie instytucje z pozoru są do siebie zbliżone i obie stanowią dodatkowe zabezpieczenie stron […]

Czytaj więcej

 

Awizo z sądu – czego może dotyczyć, jak wygląda i ile jest dni na odbiór?

Paweł Galiński

04/03/2024

Prawo cywilne

Awizo z sądu – czego może dotyczyć, jak wygląda i ile jest dni na odbiór?

Przesyłka sądowa – czego może dotyczyć? Korzystanie z tradycyjnych przesyłek pocztowych jest podstawową formą komunikacji sądów ze stronami postępowania, świadkami, profesjonalnymi pełnomocnikami i innymi osobami, których dotyczyć może dana sprawa. Ta reguła ma zastosowanie praktycznie bez rozróżnienia, czy akurat dochodzimy od kogoś zapłaty przed sądem cywilnym, byliśmy świadkami zdarzenia, co […]

Czytaj więcej

 

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej – kto może stracić na takim rozwiązaniu?

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej – kto może stracić na takim rozwiązaniu?

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie 1-osobowej działalności gospodarczej (JDG), spółki cywilnej, spółki jawnej lub spółki partnerskiej, często zastanawiają się nad jej przekształceniem w np. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, czy też w spółkę komandytową. Motywacje stojące za taką zmianą mogą być oczywiście różne – chęć zabezpieczenia majątku prywatnego przy […]

Czytaj więcej

 

O co pyta sąd na sprawie spadkowej?

Paweł Galiński

23/02/2024

Prawo spadkowe

O co pyta sąd na sprawie spadkowej?

Co warto wiedzieć na temat prawa spadkowego? Czy sprawa spadkowego to jednolite zagadnienie czy też jest trochę inaczej? Jak przebiega sprawa spadkowa? Na te oraz inne pytania znajdą Państwo odpowiedź w naszym dzisiejszym wpisie na Blogu. Czym jest sprawa spadkowa? Każda ze spraw spadkowych dzieli się na dwa etapy, czyli […]

Czytaj więcej

 

Wezwanie banku do zapłaty w przypadku kredytu frankowego – jak i kiedy to zrobić?

Paweł Galiński

06/11/2023

Kredyt frankowy

Wezwanie banku do zapłaty w przypadku kredytu frankowego – jak i kiedy to zrobić?

Wezwanie do zapłaty – uwagi ogólne Wezwanie do zapłaty stanowi najczęściej pierwszy krok podjęty w celu dochodzenia roszczeń majątkowych. Jeśli chodzi o kwestie formalne, takie pismo powinno zawierać dane wierzyciela oraz adresata (dłużnika), określać jasno sformułowane żądanie zapłaty konkretnej kwoty, termin, do którego ma to nastąpić, a także wskazywać skutki […]

Czytaj więcej

 

Spłacony kredyt frankowy a ugoda

Paweł Galiński

02/11/2023

Kredyt frankowy

Spłacony kredyt frankowy a ugoda

Biorąc pod uwagę, że w Polsce większość kredytów frankowych udzielanych była w latach 2000-2010, część z kredytobiorców zdążyło już w całości spłacić swoje zobowiązanie względem banku. Wśród tych osób, które dalej wykonują swoją umową, istnieje też grupa, która spłaciła w całości wartość odpowiadającą pożyczonemu przed laty kapitałowi, ale na skutek […]

Czytaj więcej

 

Klauzule abuzywne w kredytach frankowych – które postanowienia umowy z bankiem są niedozwolone?

Paweł Galiński

30/10/2023

Kredyt frankowy

Klauzule abuzywne w kredytach frankowych – które postanowienia umowy z bankiem są niedozwolone?

Umowy kredytów frankowych różnią się od siebie, jednak oparte zostały o podobne mechanizmy przeliczeniowe. Gdy kredytobiorca zaczyna interesować się swoją sprawą frankową, pierwszym krokiem zazwyczaj jest zlecenie analizy umowy frankowej prawnikom. Taka analiza ma na celu przede wszystkim ustalenie, czy umowa może być uznana za nieważną. O podstawach unieważnienia umowy […]

Czytaj więcej