• Jesteśmy kreatywni


    Nie boimy się innowacyjnych rozwiązań
  • Jesteśmy profesjonalni


    Świadczymy usługi na najwyższym poziomie
  • Jesteśmy otwarci na współpracę


    Dostosowujemy się do potrzeb Klienta

Tantiemy – przychód z działalności gospodarczej czy praw autorskich ?

Tantiema to umowna opłata ustalana procentowo, uzyskana od użytkowników za odtworzenie dzieła, płacona uprawnionemu podmiotowi z tytułu posiadanych przez niego majątkowych praw autorskich. W tym zakresie kwestia ta jest dość precyzyjna. Natomiast problemy zaczynają się w momencie kiedy chcemy odprowadzić z tego tytułu podatek. Skomplikowane przepisy Ustawy o PIT oraz […]

Czytaj więcej

 

„In dubio pro tributario” – w razie wątpliwości na korzyść podatnika  

Paweł Galiński

22/07/2015

Minister Finansów Ordynacja podatkowa Podatki

Ustępujący Prezydent zarządził na dzień 6 września 2015 r. referendum, w którym to obywatele będą odpowiadać na trzy pytania. M.in. na pytanie „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?”. Co ciekawe, w tym samym czasie Sejm prowadził już prace […]

Czytaj więcej

 

MF: Pracownicy mobilni nie płacą podatku od noclegu  

Paweł Galiński

10/07/2015

Interpretacje podatkowe Minister Finansów PIT

Warto odnotować, że interpretacji indywidualnej z dnia 25 czerwca 2015 r. Minister Finansów potwierdził, że pracownicy mobilni, którym pracodawca finansuje nocleg poza siedzibą firmy, nie uzyskują z tego tytułu przychodu w rozumieniu Ustawy o PIT. Jest to bardzo istotne rozstrzygnięcie dla wszystkich osób wykonujących pracę w takim trybie. W uzasadnieniu […]

Czytaj więcej

 

SN: Członek spółdzielni także bez wkładu

Paweł Galiński

08/07/2015

Prawo spółdzielcze

Dnia 3 lipca 2015 r Sąd Najwyższy rozstrzygnął niejednolitą w orzecznictwie kwestię dotyczącą wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Art.15 ust. 2 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych stanowi bowiem, iż w wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego roszczenie o przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego […]

Czytaj więcej

 

Jak uniknąć 75 proc. podatku ?

Paweł Galiński

30/06/2015

Interpretacje podatkowe PIT Podatki

Podatek od dochodów z nieujawnionych źródeł wynosi 75 proc. Czasami zdarza się, że organy podatkowe w trakcie postępowania nie dają wiary wyjaśnieniom podatników, którzy tłumaczą, że środki pieniężne, za które sfinansowali oni zakup nieruchomości pochodziły z uprawiania prostytucji, i w związku z tym nie podlegały opodatkowaniu. Podatnicy powołują się na […]

Czytaj więcej

 

Sprzedaż mieszkania po rozwodzie – skutki podatkowe

Joanna Kleina

24/06/2015

PIT

Sprzedaż mieszkania po rozwodzie – skutki podatkowe

W wyroku z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie o sygn. akt II FSK 1345/12 Naczelny Sąd Administracyjny przesądził, że w przypadku sprzedaży mieszkania, które w wyniku podziału majątku przypadło w całości jednemu małżonkowi, podatnik ma prawo uwzględnić jako koszty uzyskania przychodu 100% nakładów poniesionych na tą nieruchomość również […]

Czytaj więcej

 

Prywatny telefon na potrzeby firmy w zamian za ekwiwalent a podatek dochodowy

Paweł Galiński

23/06/2015

Interpretacje podatkowe PIT

Często zdarza się że przedsiębiorstwa, w szczególności handlowe, dochodzą do wniosku, że zamiast inwestować w sprzęt przekazywany pracownikom do wykonywania przez nich swoich obowiązków, korzystniej jest zawrzeć z nimi porozumienie, na podstawie którego pracownik zgodzi się wykorzystywać swój prywatny sprzęt (telefon, komputer, samochód itp.) na potrzeby pracodawcy w zamian za […]

Czytaj więcej

 

Czynsz zamiast alimentów ? A co z podatkiem ?

Paweł Galiński

22/06/2015

Interpretacje podatkowe PIT Podatki

Czynsz zamiast alimentów ? A co z podatkiem ?

W myśl obowiązujących przepisów prawa podatkowego świadczenia alimentacyjne uzyskiwane przez osobę uprawnioną korzystają ze zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych. Odpowiednia regulacja w tym zakresie została przewidziana w treści art. 21 ust. 1 pkt 127 Ustawy o PIT, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są alimenty: na rzecz […]

Czytaj więcej

 

Zespoły muzyczne bez podatku VAT ?

Działalność kulturalna, w tym m.in. organizacja koncertów muzycznych przez artystów, jest jednym z przejawów aktywności społeczno-gospodarczej twórców, która zgodnie z deklaracjami naszego ustawodawcy podatkowego zasługuje na wsparcie. Jednym z przejawów tegoż wsparcia może być podejmowanie działań mających na celu sprawienie, że usługi kulturalne będą tańsze dla nabywców a przez to szerzej dostępne. W związku z tym w przepisach prawa podatkowego, a konkretnie w Ustawie o podatku od towarów i usług, zostały przewidziane regulacje zgodnie z którymi usługi kulturalne mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania tą daniną pod warunkiem spełnienia określonych przesłanek. Sprawdźmy zatem, czy osoba, która zorganizowała zespół muzyczny i daje koncerty na zlecenie różnych podmiotów (prywatnych i publicznych), może w praktyce skorzystać z tej preferencji podatkowej.

Czytaj więcej

 

Kurs języka obcego – kiedy może być kosztem podatkowym ?

Paweł Galiński

03/03/2015

Interpretacje podatkowe PIT

Osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą w zakresie usług profesjonalnych (np. radcy prawni, adwokaci, lekarze, tłumacze, inżynierowie itp.) działają na bardzo konkurencyjnym rynku w efekcie czego, aby utrzymać swoją pozycję i zachować zdolność pozyskiwania nowych klientów muszą stale podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, m.in. poprzez uczestnictwo w kursach i uzyskiwanie certyfikatów potwierdzających […]

Czytaj więcej