• Jesteśmy kreatywni


    Nie boimy się innowacyjnych rozwiązań
  • Jesteśmy profesjonalni


    Świadczymy usługi na najwyższym poziomie
  • Jesteśmy otwarci na współpracę


    Dostosowujemy się do potrzeb Klienta

Podatek od nieruchomości a garaż wielostanowiskowy

Joanna Kleina

30/07/2013

Podatki

W związku z pojawiającymi się rozbieżnościami dotyczącymi zasad opodatkowania podatkiem od nieruchomości garaży wielostanowiskowych stanowiących odrębną od lokalu mieszkalnego nieruchomość, Minister Finansów wydał w dniu 26 kwietnia 2012 r. interpretację ogólną rozstrzygającą dotychczasowe spory.

Czytaj więcej

 

Przychody z najmu w działalności gospodarczej

Joanna Kleina

30/07/2013

Podatki

W związku z przedstawionymi przez wnioskodawcę wątpliwościami dotyczącymi stosowania przepisów ustawy  o podatku dochodowym od osób fizycznych (UPDOF) w zakresie momentu powstania przychodu z tytułu refakturowania usług u podatników osiągających przychody z najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy […]

Czytaj więcej

 

Reklama na prywatnej stronie internetowej opodatkowana ryczałtem

Joanna Kleina

30/07/2013

Podatki

Z Wyroku WSA w Łodzi z 29 czerwca 2012 r. sygn. akt I SA/Łd 657/12 wynika, że osoba prywatna udostępniając na swojej prywatnej stronie internetowej powierzchnię reklamową, w zamian za co otrzymuje wynagrodzenie, zawiera umowę nienazwaną. Jest to jednak w ocenie sądu umowa zbliżona do umowy najmu, z której przychód może być opodatkowany na podastawie art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych.

Czytaj więcej